PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

PREGLED PRAVNE REGULATIVE - AŽURIRANO
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
web-nauciti-koje-velicine-definiraju-sdmu NN 136/2003

• Usvojiti pojam temperatura boje i shvatiti njegovu važnost za kolor fotogrtafiju. osnovni pojmovi, izvori svjetla s obzirom na temperaturu boje, kelvinmetar


Stranica 2003-08-136-2012 NN 136/2003

• Razumjeti različite sinteze boja, shvatiti njihovu primjenu u praksi.aditivna, suptraktivna sinteza


Internet NN 136/2003

• Shvatiti podjelu boja, njihovo međusobno djelovanje i utjecajFieldov trokut -primari, sekundari, tercijari


Internet stranice NN 136/2003

• Naučiti i razumjeti sve suvremene kolor procese. Shvatiti čimbenike o kojima ovisi kvaliteta procesa. presjek kolor materijala, C-41, RA-4, E-6, cibachrome postupak, polaroid postupak


Internet stranice NN 136/2003
• Upoznati osnovne pojmove iz kinematografije. Naučiti suvremene videosisteme i shvatiti njihovu primjenu u praksi.ustrajnost vida, filmska kamera, videosistemi, primjena u praksi

Internet stranice NN 136/2003
• Frontalna nastava u razredu uz povremene demonstracije u fotografskom praktikumu.

Internet stranice NN 136/2003 • Redovito pohađanje nastave, pozitivne ocjene iz svih nastavnih cjelina
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 136/2003 • 1. GEOMETRIJSKA OPTIKAUsvajanje osnovnih empirijskih zakonaOsnovni zakoni
Poslovne stranice NN 136/2003 • 2. OPTIČKI INSTRUMENTIPrimjena optičkih zakona u tumačenju optičkih instrumenataOko
Pregledi NN 136/2003 • 3. LASERI I HOLOGRAFIJAUsvajanje određenih sadržaja i njihova primjena u modernoj fotografijiTeorijske osnove
Glasnik NN 136/2003 • 5. FIZIKALNA OPTIKAUsvajanje optičkih pojava zbog učinka valne prirodeBrzina svjetlosti
Novo NN 136/2003 • Metodičke napomene:a) Fizikalni kabinet ili specijalizirana učionica s osnovnim aparatima i uređajima za ostvarivanje pokusa iz optike
Poslovi NN 136/2003 • br. Nastavna cjelina - Očekivani rezultat (znanja i umijeća)Nastavni sadržaji
Poticaji NN 136/2003 • 1.STRUKTURA ATOMA I PERIODIČKI SUSTAV ELEMENATAProširenje znanja iz osnovne škole novim spoznajama. Uočiti vezu između strukture atoma elemenata i njihova položaja u periodnom sustavu elemenataGRA?A ATOMA,
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 146/08, Broj 43/98, Broj 2/95, Broj 55/02, Broj 143/05, Broj 78/99


LINK - POSLOVNI SAVJETI, PRAVNA POMOĆ, IDEJE ZA NOVI POSAO Pregled