PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

PREGLED PRAVNE REGULATIVE - AŽURIRANO
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
web-ovaj-zakon-stupa-na-okwm NN 173/2003

• Proglašavam Zakon o nadzoru državne granice, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 15. listopada 2003.


Stranica 2003-10-173-2500 NN 173/2003

• Nadzor državne granice u smislu ovoga Zakona je kontrola prelaska državne granice (u daljnjem tekstu: granična kontrola) i zaštita državne granice, a obavlja se radi:


Internet NN 173/2003

• – sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja te otkrivanja i pronalaska počinitelja istih,


Internet stranice NN 173/2003

• – sprječavanja i otkrivanja drugih opasnosti za javnu sigurnost, pravni poredak i nacionalnu sigurnost.


Internet stranice NN 173/2003
• 1. Granična crta je niz točaka na Zemljinoj površini, određenih u državnom koordinatnom sustavu, kojima se proteže državna granica,

Internet stranice NN 173/2003
• 2. Državna granica je ploha koja okomito prolazi graničnom crtom po Zemljinoj površini te odvaja kopneno područje, morski prostor, unutarnje vode, zračni prostor i podzemlje Republike Hrvatske od susjednih država, kao i državna granica na području graničnih prijelaza na aerodromima, morskim lukama i lukama unutarnjih voda preko kojih se odvija međunarodni promet,

Internet stranice NN 173/2003 • 3. Schengenski provedbeni sporazum je Konvencija od 19. lipnja 1990. o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada Gospodarske unije Beneluxa, Savezne Republike Njemačke i Republike Francuske, o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama,
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 173/2003 • 5. Vanjska granica je, nakon stupanja na snagu Schengenskog provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj, državna granica Republike Hrvatske s državom koja nije država potpisnica Schengenskoga provedbenog sporazuma, kao i granica na aerodromima i morskim lukama, odnosno lukama unutarnjih voda preko kojih se odvija međunarodni promet, ukoliko nisu unutarnje granice,
Poslovne stranice NN 173/2003 • 6. Unutarnja granica je, nakon stupanja na snagu Schengenskoga provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj, zajednička državna granica Republike Hrvatske s državom potpisnicom sporazuma, kao i granica na aerodromima, morskim lukama i lukama unutarnjih v
Pregledi NN 173/2003 • 7. Unutarnji let je, nakon stupanja na snagu Schengenskoga provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj, neposredni let između država na koje se odnose odredbe Schengenskoga provedbenog sporazuma,
Glasnik NN 173/2003 • 9. Graničnu policiju čine policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova koji obavljaju poslove nadzora državne granice; sprječavanja i otkrivanja nezakonitog ulaska i boravka osoba te suzbijanja prekograničnog kriminala u dubini državnog područja; kao i druge poslove određene ovim Zakonom,
Novo NN 173/2003 • 10. Granična kontrola sadrži mjere i postupke granične policije koji se poduzimaju isključivo prilikom kontrole namjeravanoga prelaska državne granice ili neposredno nakon obavljenog prelaska državne granice,
Poslovi NN 173/2003 • – lučka uprava morske luke i luke unutarnjih voda, koje upravljaju lučkim područjem,
Poticaji NN 173/2003 • – pravna osoba koja skrbi o željezničkom prometu, odnosno željezničkim stabilnim postrojenjima.
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 42/09, Broj 84/08, Broj 79/06, Broj 172/03, Broj 2/09, Broj 11/90


LINK - POSLOVNI SAVJETI, PRAVNA POMOĆ, IDEJE ZA NOVI POSAO Pregled