PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

PREGLED PRAVNE REGULATIVE - AŽURIRANO
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
web-u-sudskom-postupku-o-fynv NN 111/1997

• Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 29. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 11/94., 75/95., 55/96. i 1/97. - pročišćeni tekst).


Stranica 1997-10-111-1672 NN 111/1997

• O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA DULJINE ZA MJERENJE RAZINE TEKUĆINE ODNOSNO VISINE PRAZNOG PROSTORA U SPREMNICIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA MJERENJE OBUJMA


Internet NN 111/1997

• Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi kojima moraju udovoljavati mjerila duljine koja se upotrebljavaju za mjerenje razine tekućine odnosno visine praznog prostora u spremnicima koji se upotrebljavaju za mjerenje obujma (u daljnjem tekstu spremnici) i to mjerne letve (viseće mjerne letve i stajaće mjerne letve), mjerne trake s viskom i mjerna ravnala (u daljnjem tekstu mjerila duljine) te žigosanje mjerila duljine.


Internet stranice NN 111/1997

• Mjerila duljine moraju udovoljavati mjeriteljskim zahtjevima propisanim u članku 3. stavku 1., člancima 4. i 5., članku 6. stavcima 1. i 2., člancima 7., 8., 9., 18. i 22. Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine opće namjene ("Narodne novine" broj 69/97).


Internet stranice NN 111/1997
• 3. mjerno ravnalo - kruto mjerilo duljine koje je pričvršćeno za spremnik u uspravnom položaju; ako je mjerno ravnalo pričvršćeno za spremnik s njegove vanjske strane, mora biti postavljeno uz pokazno staklo ili pokaznu cijev spremnika

Internet stranice NN 111/1997
• 4. pokazno staklo - dio spremnika u kojem se neposredno pokazuje razina tekućine u spremniku

Internet stranice NN 111/1997 • 5. pokazna cijev - dio spremnika u kojemu se posredno, zakonom spojenih posuda, pokazuje razina tekućine u spremniku
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 111/1997 • 7. zaštitna ploča - ploča vodoravno postavljena i učvršćena za spremnik u ravnini njegova dna, a upotrebljava se kao početna temeljna oznaka kod mjerenja razine tekućine u spremniku sa stajaćom mjernom letvom ili mjernom trakom s viskom
Poslovne stranice NN 111/1997 • 8. početna temeljna oznaka - oznaka ili dio spremnika pri njegovu dnu ili vrhu, od koje se počinje mjeriti razina tekućine ili visina praznog prostora u spremniku
Pregledi NN 111/1997 • 9. tablica obujma (ovjerna tablica) - tablica s utvrđenim vrijednostima obujma tekućine u spremniku za svaki centimetar visine stupca tekućine.
Glasnik NN 111/1997 • Mjerna letva mora biti izrađena od gradiva otpornog na koroziju i neškodljivog za ljudsko zdravlje (tvrdo drvo, nehrđajući čelik i aluminij) ako se upotrebljava za mjerenje razine piva, octa, mlijeka i slično.
Novo NN 111/1997 • Mjerna traka s viskom mora biti izrađena tako da je mjerna traka izrađena od čelika, a visak od bakra ili bakrene slitine, dostatne tvrdoće da se pri uporabi ne ošteti.
Poslovi NN 111/1997 • Mjerno ravnalo mora biti izrađeno od čvrstog gradiva prikladnog svrsi kojoj je namijenjeno.
Poticaji NN 111/1997 • Mjerna letva mora biti izrađena iz jednog dijela, poprečnog presjeka oblika kvadrata, pravokutnika ili kruga i može biti ispunjena ili šuplja.
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 12/97, Broj 114/01, Broj 110/08, Broj 129/06, Broj 132/98, Broj 24/92


LINK - POSLOVNI PROGRAMI, INVESTICIJE, POTICAJI, KREDITI, UGOVORI Pregled