PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

PREGLED PRAVNE REGULATIVE - AŽURIRANO
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
web-zamjenik-ivan-klaric-dipl-qapq NN 8/1997

• Rukovoditelj: Vlado Samardžija, inž. građ., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak


Stranica 1997-01-8-119 NN 8/1997

• Rukovoditelj: Boris Mužević, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Banovina", Sisak


Internet NN 8/1997

• Rukovoditelj: Dušan Lovreković, dipl. inž., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak


Internet stranice NN 8/1997

• Zamjenik: Mladen Jurković, inž. građ., Hrvatske vode, VGO - Sava, Zagreb


Internet stranice NN 8/1997
• Zamjenik: Josip Mučić, v. građ. tehn., Hrvatske vode, VGO - Sava, Zagreb

Internet stranice NN 8/1997
• Rukovoditelj: Nikola Kuruzović, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

Internet stranice NN 8/1997 • Zamjenik: Mato Garac, v. građ. tehn., "Hrvatske vode", VGO - Sava, Zagreb
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 8/1997 • Rukovoditelj: Ivan Caren, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak
Poslovne stranice NN 8/1997 • Zamjenik: Vesna Srbić, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak
Pregledi NN 8/1997 • Rukovoditelj: Ivan Caren, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak
Glasnik NN 8/1997 • SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "ILOVA-PAKRA", "LONJA-STRUG" I "ZELINA-LONJA"
Novo NN 8/1997 • Rukovoditelj: Nedeljko Omrčen, v. građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Lonja-Strug", Kutina
Poslovi NN 8/1997 • Zamjenik: Darko Došen, građ. tehn., "Trgovačko društvo Lonja-Strug Kutina", d.o.o., Kutina
Poticaji NN 8/1997 • Rukovoditelj: Drago Bojić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Lonja-Trebež", Kutina
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 41/04, Broj 84/07, Broj 10/07, Broj 107/07, Broj 70/01, Broj 97/09


LINK - POSLOVNI PROGRAMI, INVESTICIJE, POTICAJI, KREDITI, UGOVORI Pregled