PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

NOVI BRZI PREGLED ZAKONSKE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-2-tu-tarifna-uoqk NN 151/2008

• DP2 – udio u planiranom dozvoljenom prihodu koji se planira ostvariti od zakupa i korištenja dnevnog kapaciteta utiskivanja plina u radni volumen, a sastoji se od 50% planiranih ukupnih troškova poslovanja operatora sustava skladišta plina u regulacijskoj godini te od 25% iznosa planirane amortizacije i 25% prinosa od reguliranih sredstava [kn],


Stranica 2008-12-151-4125 NN 151/2008

• DP3 – udio u planiranom dozvoljenom prihodu koji se planira ostvariti od zakupa i korištenja dnevnog kapaciteta povlačenja plina iz radnog volumena, a sastoji se od 50% planiranih ukupnih troškova poslovanja operatora sustava skladišta plina u regulacijskoj godini te od 25% iznosa planirane amortizacije i 25% prinosa od reguliranih sredstava [kn],


Internet NN 151/2008

• Visina tarifnih stavki za skladištenje plina jednaka je za sve korisnike sustava skladišta plina.


Internet stranice NN 151/2008

• Očekivani ukupni prihod u regulacijskoj godini izračunava se prema formuli


Internet stranice NN 151/2008 • VII. PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA PROMJENU VISINE TARIFNIH STAVKI
Internet stranice NN 151/2008 • (1) Operator sustava skladišta plina podnosi Ministarstvu prijedlog za promjenu visine tarifnih stavki do 15. veljače sadašnje godine, za regulacijsku godinu.
Internet stranice NN 151/2008 • (2) Operator sustava skladišta plina dužan je uz prijedlog za promjenu visine tarifnih stavki za skladištenje plina dostaviti sljedeće:
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 151/2008
• – rezerviranom dnevnom kapacitetu utiskivanja plina u radni volumen za svaki pojedini mjesec,

Poslovne stranice NN 151/2008
• – broju dana utiskivanja plina u radni volumen za svaki pojedini mjesec,

Servis NN 151/2008 • – rezerviranom dnevnom kapacitetu povlačenja plina iz radnog volumena za svaki pojedini mjesec,
Glasnik NN 151/2008 • b) razvidan i detaljan izračun očekivanog ukupnog prihoda u regulacijskoj godini na temelju predložene visine tarifnih stavki,
Novo NN 151/2008 • c) petogodišnji plan razvoja sustava skladišta plina, koji je odobrio ministar, sukladno članku 32. Zakona o tržištu plina,
Poslovi NN 151/2008 • e) financijsko izvješće za energetsku djelatnost skladištenja plina za prethodnu godinu, ovjereno od strane ovlaštenog revizora, te za baznu godinu, ovjereno od strane ovlaštenog revizora ili odgovorne osobe operatora sustava skladišta plina,
Poticaji NN 151/2008 • f) popunjene tablice za praćenje troškova iz Priloga 1. ovoga Tarifnog sustava,
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 40/09, Broj 175/03, Broj 73/99, Broj 132/02, Broj 119/02, Broj 41/09


LINK - POSLOVNI SAVJETNIK, POSLOVNI SUBJEKTI, POSLOVNI PLAN I DRUGO Pregled