PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

PREGLED PRAVNE REGULATIVE - AŽURIRANO
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-4-bitni-zdravstveni-i-hzbi NN 135/2005

• Rizici izazvani dizanjem postoje posebno u slučaju strojeva namijenjenih pomicanju jedinica tereta koje uključuje promjenu razine tijekom kretanja. Teret se može sastojati od predmeta, materijala ili roba.


Stranica 2005-11-135-2521 NN 135/2005

• U tu svrhu proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj moraju upotrebljavati odgovarajuće metode ovjeravanja; posebno, za industrijske kamione (s vlastitim pogonom) s dizalom koje prelazi 1,80 m, proizvođač ili njegov ovlašteni predstavnik registriran u Republici Hrvatskoj mora, za svaki tip dotičnoga industrijskog kamiona, provesti ispitivanje stabilnosti platforme ili slično ispitivanje ili se pobrinuti da se takva ispitivanja provedu.


Internet NN 135/2005

• Strojevi moraju biti opskrbljeni uređajima koji djeluju na tračnice vodilice i željezničke kolosijeke radi sprečavanja iskakanja.


Internet stranice NN 135/2005

• Strojevi, pribor za dizanje i uklonjive komponente moraju moći izdržati naprezanja kojima su izloženi tijekom uporabe, i kad je primjenjivo, izvan uporabe, u radnim i montažnim uvjetima koje je predvidio proizvođač, u svim


Internet stranice NN 135/2005
• Strojevi i pribor za dizanje moraju biti konstruirani i izrađeni tako da se spriječe kvarovi izazvani zamorom ili trošenjem, uzimajući u obzir njihovu namjenu.

Internet stranice NN 135/2005
• Strojevi i pribor za dizanje moraju biti konstruirani i izrađeni tako da mogu izdržati preopterećenje pri statičkim ispitivanjima bez trajne deformacije ili očigledne neispravnosti. Proračunom se moraju uzeti u obzir vrijednosti koeficijenta statičkog ispitivanja odabranog kako bi se jamčila odgovarajuća razina sigurnosti: taj koeficijent ima, u pravilu sljedeće vrijednosti:

Internet stranice NN 135/2005 • Strojevi moraju biti konstruirani i izrađeni tako da se bez kvara mogu podvrgnuti dinamičkim ispitivanjima koja se provode uporabom najvećega radnog opterećenja pomnoženog s koeficijentom dinamičkog ispitivanja. Taj koeficijent dinamičkog ispitivanja treba odabrati tako da jamči odgovarajuću razinu sigurnosti, koeficijent u pravilu iznosi 1,1.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled WEB USLUGE
Informacije NN 135/2005 • Užad koja se izravno upotrebljava za dizanje ili podupiranje tereta ne smije imati bilo kakve spojeve osim na krajevima (spajanje se dopušta u instalacijama za koje je konstruiranjem predviđeno redovito preinačivanje u skladu s potrebama uporabe). Cijela užad i njihovi krajevi imaju radni koeficijent odabran tako da jamči odgovarajuću razinu sigurnosti; u pravilu taj je koeficijent jednak pet.
Poslovne stranice NN 135/2005 • Pribor za dizanje mora, uzimajući u obzir zamor i starenje, biti dimenzioniran za određeni broj radnih ciklusa u skladu s njegovim očekivanim životnim vijekom, kako je specificirano u radnim uvjetima za danu uporabu.
Pregledi NN 135/2005 • Tekstilna užad i petlje ne smiju imati nikakve čvorove, veze ili spojeve osim na krajevima petlje, osim u slučaju beskonačne petlje.
Glasnik NN 135/2005 • Strojevi s vođenim teretima učvršćenim na jedno mjesto moraju biti konstruirani i izrađeni tako da se spriječi da teret ili protuteret udari izložene osobe.
Novo NN 135/2005 • Strojevi kojima treba zaštita od djelovanja udara groma tijekom uporabe moraju biti opremljeni sustavom za odvod nastaloga električnog naboja u zemlju.
Poslovi NN 135/2005 • Zahtjevi utvrđeni u točki 3.2.1 također se primjenjuju na nepokretne strojeve.
Poticaji NN 135/2005 • Zahtjevi utvrđeni u točki 3.2.2 prvome i drugome stavku te zahtjevi utvrđeni u točki 3.2.3 također se primjenjuju na nepokretne strojeve.
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 81/92, Broj 3/98, Broj 45/07, Broj 31/99, Broj 71/00, Broj 83/00


LINK - NOVA PONUDA KORISNIH ALATA ZA POBOLJŠANJE POSLOVANJA Pregled