PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

NOVI BRZI PREGLED ZAKONSKE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
zg-za-stranca-koji-nije-netw NN 88/2009

• Ukoliko stranac posjedovanje sredstava za uzdržavanje dokazuje jamstvom neke druge osobe da će ga uzdržavati za vrijeme njegovog boravka na području Republike Hrvatske, osoba koja daje izjavu o uzdržavanju mora priložiti dokaz da raspolaže sredstvima na način da je ukupan iznos po članu kućanstva te osobe, uključujući u to i stranca/e za koje se jamči uzdržavanje, u iznosu i uz priloženu dokumentaciju sukladno odredbama ove Uredbe.


Stranica 2009-07-88-2155 NN 88/2009

• – potvrda poslodavca o prosječnoj plaći isplaćenoj strancu za tri posljednja mjeseca;


Internet NN 88/2009

• – pisana, javnobilježnički ovjerena izjava o uzdržavanju osobe koja uzdržava stranca, uz koju je potrebno priložiti dokaz o posjedovanju sredstava za uzdržavanje;


Internet stranice NN 88/2009

• – potvrda poslovne banke o sredstvima kojima stranac raspolaže na svom računu;


Internet stranice NN 88/2009 • Pisana izjava o uzdržavanju iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, mora sadržavati obvezu da će uzdržavatelj snositi sve troškove vezane uz boravak stranca u Republici Hrvatskoj, za kojega se ta izjava daje, i da se jamči podmirenje svih troškova u vremenskom razdoblju za koje se traži odobrenje boravka u Republici Hrvatskoj.
Internet stranice NN 88/2009 • U sredstva za uzdržavanje ne uračunavaju se sredstva dobivena temeljem socijalne pomoći.
Internet stranice NN 88/2009 • Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH USLUGA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 88/2009
• O ODRE?IVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. MARTINŠĆICA (UVALA SLATINA)

Poslovne stranice NN 88/2009
• Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Martinšćica, za područje autokampa Slatina – uvala Slatina, Martinšćica, otok Cres.

Servis NN 88/2009 • Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama iskazanim u metrima u Gauss-Kruegerovoj projekciji:
Glasnik NN 88/2009 • Grafički prilog iz članka 2. ove Uredbe, sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Novo NN 88/2009 • Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama.
Poslovi NN 88/2009 • Na temelju članka 118. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2009. godine donijela
Poticaji NN 88/2009 • O ODRE?IVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. MARTINŠĆICA (UVALA TIHA)
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 52/06, Broj 112/04, Broj 111/08, Broj 117/05, Broj 50/01, Broj 55/07


LINK - VODIČ KROZ POSLOVNE USLUGE KOJE SU VAM DOSTUPNE Pregled