PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica 2001-09-77-1317 NN 77/2001

• 37926 Ostali devizni dugoročni vrijednosni papiri stranih financijskih institucija (unutar 37926: računi 379260; 379261; 379267)


Stranica NN 77/2001

• 37940 Devizni kratkoročni vrijednosni papiri stranih država (vlada) (unutar 37940: računi 379400; 379401; 379407)


Stranica NN 77/2001

• 37945 Devizne obveznice stranih država (vlada) (unutar 37945: računi 379450; 379451; 379457)


Stranica NN 77/2001

• 37946 Ostali devizni dugoročni vrijednosni papiri stranih država (vlada) (unutar 37946: računi 379460; 379461; 379467)


Internet NN 77/2001
• S obzirom da se u smislu Odluke likvidnim deviznim potraživanjima smatraju samo ona koja dospijevaju do 3 mjeseca, kod gore navedenih računa, čiji je ugovoreni rok dospijeća preko 3 mjeseca, uzimaju se iznosi potraživanja koji dospijevaju u roku od 3 mjeseca u obračunskom razdoblju, osim kod računa trgovačkog portfelja deviznih dužničkih vrijednosnih papira, koji se ubrajaju u ukupnom iznosu.

Propis NN 77/2001
• Računi kod kojih se u obzir uzimaju samo oni iznosi koji dospijevaju u roku do 3 mjeseca u obračunskom razdoblju su:

Propis NN 77/2001 • ODGOVARAJUĆA KREDITNA OCJENA ZEMALJA I BANAKA OD KOJIH BANKA IMA DEVIZNA POTRAŽIVANJA
Propis NN 77/2001 • 1. U svrhu održavanja deviznog dijela obvezne pričuve devizna potraživanja koja se vode na računima navedenim u točki X. Odluke moraju glasiti na zemlje članice OECD-a ili banke u tim zemljama koje su od strane propisanih kreditnih agencija ocijenjene odgovarajućom kreditnom ocjenom. Odgovarajuća kreditna ocjena za zemlju i banku u koju se ulaže je minimalno (propisani uvjeti, propisane kreditne ocjene):
Propis NN 77/2001 • 2. Banke ovlaštene za poslove s inozemstvom mogu deponirati devizna sredstva radi održavanja deviznog dijela obvezne pričuve kod podružnica (filijala) čije matične banke ispunjavaju propisane uvjete ako se podružnica nalazi u zemlji koja također ispunjava uvjet kreditne ocjene.
Propis NN 77/2001 • 3. Iznimno, ukoliko inozemna banka ne ispunjava propisane uvjete, banka ovlaštena za poslove s inozemstvom može, uz suglasnost guvernera Hrvatske narodne banke, deponirati devizna sredstva radi održavanja deviznog dijela obvezne pričuve kod
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 77/2001 • banaka s jamstvom države, članice OECD-a, koja ima traženi kreditni rejting
Propis NN 77/2001 • banaka kćeri za čije obveze povrata sredstava primljenih u depozit jamči matična banka, uz uvjet da matična banka ispunjava propisane uvjete.
Propis NN 77/2001 • 4. Zahtjev za odobrenje deponiranja u banke koje ne ispunjavaju propisane uvjete, banka ovlaštena za poslove s inozemstvom podnosi Hrvatskoj narodnoj banci, Sektoru za odnose s inozemstvom, zajedno s pripadajućom dokumentacijom.
Propis NN 77/2001 • 5. Banke ovlaštene za poslove s inozemstvom samostalno prate kretanje kreditne ocjene zemalja u sastavu OECD-a i banaka u tim zemljama, te obavljaju usklađenje deponiranja deviznih sredstava radi održavanja deviznog dijela obvezne pričuve u skladu s propisanom ocjenom rejtinga zemalja i banaka.
Propis NN 77/2001 • 6. U slučaju da određena zemlja i/ili banka naknadno, po izvršenom deponiranju deviznih sredstava u skladu s Odlukom dobije lošiji rejting od propisanog, banka ovlaštena za poslove s inozemstvom dužna je izvršiti deponiranje deviznih sredstava u drugu zemlju i/ili banku s odgovarajućim rejtingom najkasnije po isteku roka dospijeća depozita.
Propis NN 77/2001 • 7. Ovlaštene banke u obračun održavanja deviznog dijela obvezne pričuve uključuju i plasmane u vrijednosne papire stranih država te stranih financijskih institucija (središnjih banaka i banaka) u njihovom nominalnom iznosu, uz uvjet da:
Propis NN 77/2001 • je strana država, izdavatelj vrijednosnog papira, članica OECD-a koja je ocijenjena minimalno propisanom kreditnom ocjenom;
Propis NN 77/2001 • se strana centralna banka, izdavatelj vrijednosnog papira, nalazi u zemlji članici OECD-a koja je ocijenjena minimalno propisanom kreditnom ocjenom;
Propis NN 77/2001 • strana banka, izdavatelj vrijednosnog papira i zemlja članica OECD-a u kojoj se banka nalazi udovoljavaju propisanim uvjetima.
Propis NN 77/2001 • 8. U obračun održavanja deviznog dijela obvezne pričuve ne mogu se uvrstiti devizna potraživanja koja na bilo koji način služe kao podloga (kolateral) za zaduživanje u zemlji ili u inozemstvu.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 139/04, Broj 105/99, Broj 34/01, Broj 138/04, Broj 1/96, Broj 32/99


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled