PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis NN 68/1991

• 6. upis u registar poduzeća, banke, osiguravajuće odnosno reosiguravajuće


Propis NN 68/1991

• 1. ulaganje sredstava u strana poduzeća radi ostvarivanja zajedničkih poslovnih


Propis NN 68/1991

• 3. upis ugovora o ulaganju sredstava u strano poduzeće iz točke 1. ovoga


Propis NN 68/1991

• Za upis u registar otvaranja predstavništva odnosno osnivanja poslovnih jedinica


Propis NN 68/1991
• Rješenje kojim se stranom poduzeću odobrava osnivanje predstavništva u Republici

Propis NN 68/1991
• Za odobrenje stranom poduzeću koje ima registrirano predstavništvo u Republici

Propis NN 68/1991 • Hrvatskoj da obavi određeni posao ugovorne kontrole kvalitete i kvantitete
Propis NN 68/1991 • Za rješenje o zahtjevu za upis u posebni registar 1. ugovora o ulaganju sredstava
Propis NN 68/1991 • 3. ugovora o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji, ugovora o ustupanju i
Propis NN 68/1991 • pribavljanju prava industrijskog vlasništva u inozemstvu i ugovora o
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 68/1991 • Za upis u evidenciju ugovora o zastupanju, ugovora o prodaji strane robe s
Propis NN 68/1991 • konsignacijskog skladišta, ugovora o obavljanju servisnih usluga za održavanje
Propis NN 68/1991 • Za izdavanje odobrenja za sklapanje ugovora o izvozu robe i usluga, koji se
Propis NN 68/1991 • naplaćuju uvozom robe i usluga u istoj vrijednosti (kompenzacijski poslovi s
Propis NN 68/1991 • Za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova posredovanja u vanjskotrgovinskom
Propis NN 68/1991 • Za izdavanje suglasnosti za registraciju ugovora o ulaganju stranih osoba i
Propis NN 68/1991 • Za izdavanje odobrenja za sklapanje ugovora o kompenzacijskim i reeksportnim
Propis NN 68/1991 • Na zahtjeve za dodjelu sredstava za podupiranje znanstvenih i istraživačko-
Propis NN 68/1991 • razvojnih projekata, te izdavanje potvrda da je određeno znanstveno
Propis NN 68/1991 • Na zahtjeve za upis u popis (registar) istraživača, te zahtjeve za upis u popis
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 109/96, Broj 40/99, Broj 87/09, Broj 13/02, Broj 53/91, Broj 86/08


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled