PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica 2002-03-30-647 NN 30/2002

• Operacije vjeđe (senilne promjene, tumori, ptoze, tarzorafija, rekonstrukcija nakon traume)


Stranica NN 30/2002

• Operacije rožnice (šavi, transplantacija rožnice, amnijske membrane i limbalnih stanica, pterigij, fototerapeutska i astigmatska keratektomija).


Stranica NN 30/2002

• Operacije leće: (klasična i ultrazvučna operacija mrene, implantacija intraokularne leće)


Stranica NN 30/2002

• Operacije retine, horoideje i staklovine: (vitrektomija, ablacija retine, argon-laser fotokoagulacija, vađenje stranog tijela iz staklovine, brahiterapija)


Internet NN 30/2002
• Operacije orbite i očne jabučice: (prolapsa masnog tkiva, dekompresija orbite, enukleacija, evisceracija, implantacija hidroksiapatitne i keratoproteze).

Propis NN 30/2002
• Operacija paronihije, uraštenog nokta i subungunalnog panaricija

Propis NN 30/2002 • Repozicija zatvorenog prijeloma nadlaktice, ruke, zapešća, prstiju, stopala, jedne kosti podlaktice i prijeloma fibule
Propis NN 30/2002 • Napomena: Zbog specifičnosti kirurških zahvata i postupaka, dio navedenih pretraga i zahvata obavlja se i u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti (kod pacijenata, bolesti i stanja kod kojih nije moguće iste obaviti u specijalističko-konzilijarnoj djelatnosti).
Propis NN 30/2002 • Embolektomija i trombektomija arterija ekstremiteta i probavnog trakta
Propis NN 30/2002 • Trombendarterektomija arterija vrata, gornjih i donjih udova
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 30/2002 • Resekcija i rekonstrukcija aneurizmi abdominalne aorte, njenih ogranaka i arterija ekstremiteta
Propis NN 30/2002 • Krvožilne premosnice u okluzivnim bolestima perifernih arterija
Propis NN 30/2002 • Operacija prijeloma u području lakta (suprakondilarni i kondilarni prijelomi nadlaktične kosti, prijelom olekranoma)
Propis NN 30/2002 • Operacija prijeloma vrata bedrene kosti, pertrohanterne ili subtrohanterne regije
Propis NN 30/2002 • Operacija benignih i malignih tumora dojke (biopsija, kvadrantektomija i evakuacija limnih čvorova aksile, modificirana radikalna mastektomija)
Propis NN 30/2002 • Biopsija limfnog čvora čuvara kod tumora dojke i malignog melanoma
Propis NN 30/2002 • Primarna i sekundarna rekonstrukcija dojke protezom ili režnjem
Propis NN 30/2002 • Operacije kompresivnih neuropatija i Dupuytrenove kontrakture
Propis NN 30/2002 • Primarna i sekundarna rekonstrukcija kod ozljeda perifernih živaca i tetiva
Propis NN 30/2002 • Rekonstrukcija defekata lokalnim i mikrovaskularnim režnjevima
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 59/92, Broj 92/09, Broj 70/05, Broj 68/95, Broj 5/07, Broj 1/08


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled