PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica 2003-10-163-2339 NN 163/2003

• – pravobranitelj za ravnopravnost spolova i njegov zamjenik,


Stranica NN 163/2003

• – ravnatelji, zamjenici i pomoćnici ravnatelja državnih upravnih organizacija,


Stranica NN 163/2003

• – predsjednik i zamjenik predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju,


Stranica NN 163/2003

• – ravnatelj i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,


Internet NN 163/2003
• – direktor, zamjenik direktora i pomoćnici direktora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

Internet stranice NN 163/2003
• – glavni inspektor Državnog inspektorata, njegov zamjenik i pomoćnici,

Internet stranice NN 163/2003 • – predstojnici ureda, ravnatelji agencija i direkcija Vlade Republike Hrvatske, te ravnatelji zavoda koje imenuje Vlada Republike Hrvatske,
Internet stranice NN 163/2003 • – dužnosnici u Uredu predsjednika Republike koje imenuje Predsjednik Republike Hrvatske sukladno odredbama posebnog zakona,
Internet stranice NN 163/2003 • – načelnik i zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske,
Internet stranice NN 163/2003 • – glavni inspektor obrane i zamjenik glavnog inspektora obrane,
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 163/2003 • – zapovjednici i zamjenici zapovjednika grana Oružanih snaga Republike Hrvatske,
Informacije NN 163/2003 • (2) Dužnosnicima u smislu ovoga Zakona smatrat će se i drugi obnašatelji dužnosti koje imenuje ili potvrđuje Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) ili Predsjednik Republike Hrvatske ako je to određeno aktom o izboru, potvrdi ili imenovanju.
Poslovne stranice NN 163/2003 • (3) Odredbe stavka 2. ovoga članka ne odnose se na osobe koje imenuje Predsjednik Republike Hrvatske u skladu s odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.
Pregledi NN 163/2003 • (1) Dužnosnici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana.
Besplatno NN 163/2003 • (2) Dužnosnici su osobno odgovorni za svoje djelovanje u obnašanju javnih dužnosti na koje su imenovani, odnosno izabrani prema tijelu ili građanima koji su ih imenovali ili izabrali.
Glasnik NN 163/2003 • (3) Dužnosnici ne smiju koristiti javnu dužnost za osobni probitak ili probitak osobe koja je s njima povezana. Dužnosnici ne smiju biti ni u kakvom odnosu ovisnosti prema osobama koje bi mogle utjecati na njihovu objektivnost.
Propis NN 163/2003 • (4) Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem dužnosnika kao javnih osoba.
Propis NN 163/2003 • U smislu ovoga Zakona povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug dužnosnika, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, posvojitelj i posvojenik, srodnici u pobočnoj lozi do drugog stupnja i srodnik po tazbini do prvog stupnja, te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s dužnosnikom.
Propis NN 163/2003 • (1) U slučaju dvojbe je li neko ponašanje u skladu s načelima javnih dužnosti, dužnosnici moraju zatražiti mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Propis NN 163/2003 • (2) Nakon izbora ili imenovanja na javnu dužnost dužnosnik je dužan urediti svoje privatne poslove kako bi se spriječio predvidljivi sukob interesa, a ako se takav sukob pojavi dužnosnik je dužan razriješiti ga tako da zaštiti javni interes. U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa dužnosnik je dužan učiniti sve što je potrebno da odijeli privatni od javnog interesa.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 118/01, Broj 96/00, Broj 54/05, Broj 28/04, Broj 26/09, Broj 104/98


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled