PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 1999-07-80-1427 NN 80/1999

• Spremnik u kojemu se prenosi novac, vrijednosni papiri i dragocjene kovine i metali ne smiju biti mehanički vezani za teklića.


Propis NN 80/1999

• Ukupna težina spremnika iz stavka 1. ovoga članka i predmeta koji se u njemu prenose ne smije biti veća od 15 kg.


Propis NN 80/1999

• Prilikom obavljanja poslova pratnje i osiguravanja novca, vrijednosnih papira i dragocjenih kovina i metala koje prenosi teklić, čuvar je naoružan propisanom vrstom vatrenog oružja i opremljen radio telefonom (sustavom javne komunikacije) ili sustavom prijenosne radio-veze (sustavom telekomunikacije za vlastite potrebe).


Propis NN 80/1999

• Zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja iz članka 1. ovoga Pravilnika podnosi se nadležnoj policijskoj upravi.


Propis NN 80/1999
• 1. odobrenje o početku rada ovlaštenog trgovačkog društva (članak 12. stavak 1. Zakona o zaštiti osoba i imovine) ili suglasnost za početak rada unutarnje zaštitarske službe (članak 61. stavak 1. Zakona o zaštiti osoba i imovine),

Propis NN 80/1999
• 2. dokaz o posjedovanju oklopljenih vozila, propisane razine zaštite,

Propis NN 80/1999 • 3. dokaz o posjedovanju propisanih sredstava za gašenje požara, odgovarajuće kakvoće,
Propis NN 80/1999 • 4. dokaz o posjedovanju propisanog sustava javne telekomunikacije,
Propis NN 80/1999 • 5. odobrenje Ministarstva pomorstva, prometa i veza o planu telekomunikacija za vlastite potrebe i dodjeli frekvencija za UKV radijsku mrežu.
Propis NN 80/1999 • Načelnik nadležne policijske uprave imenuje povjerenstvo koje utvrđuje postojanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 80/1999 • Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od dva zaposlenika nadležne policijske uprave, od kojih je jedan inspektor za nadzor nad obavljanjem zaštitarske djelatnosti, a drugi inspektor zaštite od požara.
Propis NN 80/1999 • Povjerenstvo iz članka 12. ovoga Pravilnika, na temelju priloženih pisanih dokaza i neposrednim očevidom tehničke opremljenosti, utvrđuje ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.
Propis NN 80/1999 • Nadležna policijska uprava vodi upisnik ovlaštenih trgovačkih društava kojima je dano posebno odobrenje iz članka 1. ovoga Pravilnika.
Propis NN 80/1999 • Ovlašteno trgovačko društvo, kojemu je dano posebno odobrenje iz članka 1. ovoga Pravilnika, vodi upisnik o svim poslovima obavljenim na temelju posebnog odobrenja.
Propis NN 80/1999 • Nadležna policijska uprava rješenjem će oduzeti posebno odobrenje iz članka 1. ovoga Pravilnika ako:
Propis NN 80/1999 • - se utvrdi da su u obavljanju poslova pratnje i osiguranja novca, vrijednosnih papira i dragocjenih kovina i metala učinjeni teži propusti u poštovanju zakona i drugih propisa,
Propis NN 80/1999 • - ovlašteno trgovačko društvo odnosno unutarnja zaštitarska služba prestane obavljati zaštitarsku djelatnost,
Propis NN 80/1999 • Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Propis NN 80/1999 • Na temelju članka 50. stavka 1. točke 13. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, broj 1/97 - pročišćeni tekst), ministar zdravstva uz suglasnost ministra poljoprivrede i šumarstva donosi
Propis NN 80/1999 • Pravne i fizičke osobe koje proizvode namirnice i predmete opće uporabe obvezne su obavljati ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica odnosno predmeta opće uporabe u svom laboratoriju ili u laboratoriju zdravstvene ustanove ili druge pravne osobe koje su ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda u opsegu i uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 92/05, Broj 147/05, Broj 59/06, Broj 85/01, Broj 68/02, Broj 155/09


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled