PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis NN 20/1994

• U Popisu ovlaštenih reviderkata ("Narodne novine", broj 102/93, 113/93 i 13/94) u točki 1. Za područje mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija iza podtočke 52. dodaju se nove podtočke koje glase:


Propis NN 20/1994

• - IVAN TRETNJAK, dipl inž. građ, "MEDIMURJE-INŽINJERING", Čakovec, Vukovarska 1


Propis NN 20/1994

• - BRANISLAV (KORO, dipl. inž. građ., "ŠKORO" s. p.o., Zagreb, Avenija Vukovar 43


Propis NN 20/1994

• - ANSELMO TOMLIENOVIĆ, dipl. inž. građ., "PLAN", Zagreb, Bogovićeva 1


Propis NN 20/1994
• - Mr. IVICA GRGINIĆ, dipl. inž. građ., IGH, Zagreb, J. Rakuše 1

Propis NN 20/1994
• - IVAN TOMAŠIĆ, dipl. inž građ, "ME?IMURJE-INŽINJERING", Čakovec, Vukovarska 1

Propis NN 20/1994 • - ANTUN KELEMEN, dipl. inž. grad., "ARCUS", Zagreb, Mesnička ulica
Propis NN 20/1994 • - Mr. FILIP FILIPEC, dipl inž. građ, "TEHNIKA" Zagreb d.d., Zeleni trg 3a
Propis NN 20/1994 • - BRUNO KRVAVICA, dipl. inž građ."PLAN-INŽINJERING", p.o. Rijeka, B. Polića 3
Propis NN 20/1994 • - BRUNO ZANGHIRELLA, dipl. inž građ, "ATELIER-ARCA", d.o.o. Pula, Ul. 43. istarske divizije 52
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 20/1994 • - VLADIMIR RIMAC, dipl. inž. građ., IPZ "INGPROJEKTI", Zagreb, Ozaljska 93
Propis NN 20/1994 • - VLADIMIR ILIČKOVIĆ, dipl. inž građ, "TEHNIKA" Zagreb d.d., Zeleni trg 3a
Propis NN 20/1994 • - MLADEN BRIŠKI, dipl. inž. građ., GRA?EVNO-PROJEKTNI ZAVOD, Rijeka, ?. Šporera 8.
Propis NN 20/1994 • U točki 1.1. Za područje mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija mostova iza podtočke 3 dodaje se nova podtočka koja glasi: "
Propis NN 20/1994 • - DAVORIN KRZNARIĆ, dipl inž. građ., IGH, Zagreb, J. Rakuše 1". U točki 1.2. Za područje mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija kr zgradarstvu iza podtočke 3. dodaju se nove podtočke koje glase:
Propis NN 20/1994 • - BRANKA BARIĆIĆ, dipl. inž. građ., "PLAN", Zagreb, Bogovičeva 1
Propis NN 20/1994 • - MARKO FARAC, dipl. inž. građ., "ARHITEKT", Dubrovnik, Gundulićeva poljana 6
Propis NN 20/1994 • - IVAN GRUBELIĆ, dipl. inž. građ., "ADRIA-INŽINJERlNG", Šibenik, Velebitska 2".
Propis NN 20/1994 • U točki 1.3 Za područje mehaničke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija pomorskih građevina iza podtočke 1. dodaju se nove podtočke koje glase
Propis NN 20/1994 • - RATIMIR ŠARAR, dipl. inž. građ., "RIJEKAPROJEKT" NlSKOGRADNJA d.o.o. Rijeka, Albaharijeva 10a
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 10/07, Broj 48/95, Broj 60/97, Broj 107/07, Broj 136/08, Broj 26/02


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled