PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica 2001-11-96-1618 NN 96/2001

• Uplaćeni doprinosi i preneseni osobni računi konvertiraju se u obračunske jedinice svaki radni dan. Doprinosi uplaćeni na račun mirovinskog fonda do dvanaest sati, konvertiraju se po vrijednosti obračunske jedinice prethodnog radnog dana, a oni uplaćeni poslije dvanaest sati konvertiraju se po vrijednosti obračunske jedinice tekućeg radnog dana.


Stranica NN 96/2001

• Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Stranica NN 96/2001

• Na temelju članka 157. točke 8. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 132/98), ministar pomorstva, prometa i veza donosi


Stranica NN 96/2001

• 1. BRAČ(a)28. listopada 2001. – 30. ožujka 2002. NA ZAHTJEV1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Internet NN 96/2001
• 5. PLOČE28. listopada 2001. – 30. ožujka 2002.izlazak sunca zalazak sunca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Propis NN 96/2001
• na zahtjev koji se treba podnijeti dvadeset i četiri (24) sata prije leta.

Propis NN 96/2001 • – izvan naznačenog vremena otvorenosti, od 00.00 do 24.00 sata, na zahtjev koji se treba podnijeti dvadeset i četiri (24) sata prije leta.
Propis NN 96/2001 • – izvan naznačenog vremena otvorenosti, a u radnom vremenu službi Hrvatske kontrole zračne plovidbe na aerodromu Osijek, na zahtjev koji se treba podnijeti dvadeset i četiri (24) sata prije leta.
Propis NN 96/2001 • – za zrakoplove svrstane u prvu, drugu i treću vatrogasnu kategoriju
Propis NN 96/2001 • – za zrakoplove svrstane u četvrtu, petu, šestu i sedmu vatrogasnu kategoriju, na zahtjev koji se treba podnijeti dvadeset i četiri (24) sata prije leta.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 96/2001 • (e)Zračna luka Pula bit će otvorena poradi sigurnosti zračnog prometa, u vremenu od 00.00 do 06.00 sati i od 22.00 do 24.00 sata
Propis NN 96/2001 • – za zrakoplove svrstane do pete vatrogasne kategorije (uključujući i petu)
Propis NN 96/2001 • – za zrakoplove svrstane u prvu, drugu i treću vatrogasnu kategoriju
Propis NN 96/2001 • – za zrakoplove svrstane u četvrtu, petu i šestu vatrogasnu kategoriju, na zahtjev koji se treba podnijeti putem SITA komunikacijskog sustava na adresu RJKAPXH, dvadeset i četiri (24) sata prije leta
Propis NN 96/2001 • – izvan naznačenog vremena otvorenosti, od 00.00 do 24.00 sata, na zahtjev koji se treba podnijeti putem SITA komunikacijskog sustava na adresu RJKAPXH, dvadeset i četiri (24) sata prije leta.
Propis NN 96/2001 • – izvan naznačenog vremena otvorenosti, na zahtjev koji se treba podnijeti uz prethodnu najavu teleksom putem SITA komunikacijskog sustava na adresu SPUAPXH (svaki dan do 21.00 sat).
Propis NN 96/2001 • – za zrakoplove svrstane u četvrtu, petu i šestu vatrogasnu kategoriju
Propis NN 96/2001 • – izvan naznačenog vremena otvorenosti, od 00.00 do 24.00 sata, na zahtjev koji se treba podnijeti putem SITA komunikacijskog sustava na adresu ZADAPXH, dvadeset i četiri (24) sata prije leta.
Propis NN 96/2001 • Pod vremenom u kojem aerodrom mora biti otvoren u smislu ove Naredbe, podrazumijeva se vrijeme od početka do završetka rada službi utvrđenih propisima.
Propis NN 96/2001 • Vremena, iz točke 1. ove Naredbe, u kojima aerodromi moraju biti otvoreni su mjesna vremenâ.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 125/97, Broj 42/09, Broj 70/05, Broj 1/97, Broj 97/01, Broj 154/08


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled