PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2008-12-147-4043 NN 147/2008

• (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ne smatra se poreznom tajnom:


Stranica 2008-12-147-4043 NN 147/2008

• 1. podatak o datumu upisa u sustav poreza na dodanu vrijednost ili ispisa iz sustava poreza na dodanu vrijednost,


Stranica 2008-12-147-4043 NN 147/2008

• 2. podatak o poreznim obveznicima koji su davali lažne podatke s ciljem umanjenja svoje ili tuđe obveze poreza na dodanu vrijednost (kružne prijevare poreza na dodanu vrijednost) ako je to utvrđeno u porezno-pravnom postupku.


Stranica 2008-12-147-4043 NN 147/2008

• (3) Obveza čuvanja porezne tajne iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na sve službene osobe poreznog tijela, vještake i druge osobe koje su uključene u porezni postupak.


Internet NN 147/2008
• (4) Obveza čuvanja porezne tajne je povrijeđena ako se činjenice navedene u stavku 1. ovoga članka neovlašteno koriste ili objave.

Internet stranice NN 147/2008
• 1. ako se poreznom jamcu omogući uvid u podatke o poreznom obvezniku bitne za njegov odnos prema poreznom obvezniku,

Internet stranice NN 147/2008 • 2. ako se članove društva osoba upozna s činjenicama bitnima za oporezivanje društva,
Internet stranice NN 147/2008 • 3. ako se iznose podaci tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka,
Internet stranice NN 147/2008 • 4. ako se iznose podaci uz pisani pristanak osobe na koju se ti podaci odnose,
Internet stranice NN 147/2008 • 6. ako se podaci daju na zahtjev drugog tijela javne vlasti koje po službenoj dužnosti traži podatke nužne za ostvarivanje prava pred tim tijelom povodom zahtjeva stranke u postupku, a koje bi inače stranka trebala sama pribaviti,
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 147/2008 • 7. ako ustrojstvene jedinice Ministarstva financija međusobno dostavljaju podatke koji mogu biti od utjecaja na utvrđivanje prava i obveza poreznih obveznika,
Informacije NN 147/2008 • 8. ako se podaci daju na temelju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji su u primjeni u Republici Hrvatskoj,
Poslovne stranice NN 147/2008 • 9. ako se podaci daju u skladu s postupkom propisanim ovim Zakonom za pružanje i dobivanje pravne pomoći i
Pregledi NN 147/2008 • 10. ako se podaci daju u skladu s postupkom propisanim ovim Zakonom o administrativnoj suradnji i razmjeni informacija između država članica Europskih zajednica.
Besplatno NN 147/2008 • (6) Obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena u slučaju kada porezno tijelo bez posebnog zahtjeva dostavlja drugom tijelu javne vlasti podatke za koje je saznalo tijekom vođenja poreznog postupka, ako postoji sumnja u postojanje kaznenog djela, kršenje zakona ili drugog propisa za čije je provođenje nadležno neko drugo tijelo javne vlasti.
Glasnik NN 147/2008 • (7) Ako ovim Zakonom nije uređeno drugačije, na obvezu čuvanja porezne tajne na odgovarajući način primjenjuje se Zakon o tajnosti podataka i Zakon o zaštiti osobnih podataka.
Propis NN 147/2008 • (1) Sudionici porezno-pravnog odnosa dužni su postupati u dobroj vjeri.
Propis NN 147/2008 • (2) Postupanje u dobroj vjeri znači savjesno i pošteno postupanje u skladu sa zakonom.
Propis NN 147/2008 • (3) Ministar financija će pravilnikom propisati način postupanja u dobroj vjeri.
Propis NN 147/2008 • (1) Porezne činjenice utvrđuju se prema njihovoj gospodarskoj biti.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 83/08, Broj 97/05, Broj 136/03, Broj 37/07, Broj 27/04, Broj 107/07


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled