PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2006-02-12-312 NN 12/2006

• 2. Općinski sud u Zagrebu zaprimio je 7. srpnja 1997. godine smrtovnicu iza pok. V. K.


Stranica 2006-02-12-312 NN 12/2006

• Na ročištu 1. veljače 1999. godine podnositeljica (supruga) ostavitelja predala je sudu pisanu oporuku, nakon čega su od podnositeljice i nasljednika, sina ostavitelja uzete nasljedničke izjave, s time da je sin ostavitelja osporio pravnu valjanost oporuke.


Stranica 2006-02-12-312 NN 12/2006

• Rješenjem suda, broj: O-5900/97 od 15. veljače 1999. godine prekinut je postupak do pravomoćnog okončanja parnice (nasljednik Ž. K. upućen je u parnicu radi utvrđenja pravne valjanosti oporuke).


Stranica 2006-02-12-312 NN 12/2006

• Podneskom od 22. ožujka 1999. godine nasljednik Ž. K. obavijestio je sud o pokretanju parničnog postupka.


Internet NN 12/2006
• Podneskom od 1. travnja 2004. godine podnositeljica je predložila nastavak postupka i obavijestila sud da je nasljednik Ž. K. povukao tužbu.

Internet stranice NN 12/2006
• Iako uredno pozvana, podnositeljica nije pristupila na ročište 16. lipnja 2004. godine.

Internet stranice NN 12/2006 • Na prijedlog punomoćnika podnositeljice sud je na ročištu 17. rujna 2004. godine strankama dodijelio rok od 30 dana radi mogućnosti sklapanja sporazuma.
Internet stranice NN 12/2006 • Dopisom suda od 28. listopada 2004. godine pozvan je punomoćnik nasljednika Ž. K. da dostavi adrese za unuke ostavitelja, D. K. i A. K.
Internet stranice NN 12/2006 • Dopisom istog nadnevka sud je pozvao nasljednicu, B. B. radi dostavljanja njezine nasljedničke izjave.
Internet stranice NN 12/2006 • Podneskom punomoćnika nasljednika, Ž. K. od 10. siječnja 2005. godine udovoljeno je dopisu suda od 28. listopada 2004. godine.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 12/2006 • Sudu je 18. siječnja 2005. godine vraćena neuručena dostava za nasljednicu B. B.
Informacije NN 12/2006 • Dopisom suda od 2. ožujka 2005. godine pozvan je punomoćnik nasljednika Ž. K. radi dostave točne adrese za nasljednicu B. B.
Poslovne stranice NN 12/2006 • Dopisom suda od 20. listopada 2005. godine sud je ponovno pozvao punomoćnika nasljednika radi dostave adrese za nasljednicu B. B., čemu je udovoljeno 21. studenoga 2005. godine.
Pregledi NN 12/2006 • Za odlučivanje Ustavnog suda o razumnoj duljini sudskog postupka mjerodavne su odredbe članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 63. Ustavnog zakona.
Besplatno NN 12/2006 • Ostavinski postupak iza pokojnog supruga podnositeljice započeo je 7. srpnja 1997. godine.
Glasnik NN 12/2006 • Ustavna tužba podnesena je 14. ožujka 2005. godine, a do tog dana ostavinski postupak nije pravomoćno okončan, pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak u ovom predmetu trajao ukupno sedam (7) godina, osam (8) mjeseci i sedam (7) dana, a nakon stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije pa do dana podnošenja ustavne tužbe postupak je trajao sedam (7) godina, četiri (4) mjeseci i devet (9) dana.
Propis NN 12/2006 • Ustavni sud utvrdio je da se u razmatranom, pravno relevantnom razdoblju vodio ostavinski postupak pred Općinskim sudom u Zagrebu, koji je od radnji koje su relevantne za meritorno odlučivanje o pravima i obvezama stranaka, održao četiri ročišta te donio rješenje o prekidu postupka, a koje je trajalo pet (5) godina, jedan (1) mjesec i četrnaest (14) dana.
Propis NN 12/2006 • Jedno od osnovnih načela ostavinskog postupka, načelo ekonomičnosti izraženo je odredbom članka 180. stavka 1. Zakona o nasljeđivanju (»Naordne novine«, broj 52/71., 47/78., 48/03. i 163/03.). Prema toj odredbi sud će tijekom cijeloga postupka paziti da prava stranaka budu što prije utvrđena i osigurana.
Propis NN 12/2006 • Polazeći od navedene zakonske odredbe, sud prvog stupnja u svojem postupanju morao je voditi računa o obvezi hitnog postupanja u predmetu podnositeljice.
Propis NN 12/2006 • 4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJICE USTAVNE TUŽBE(ZAKONSKE NASLJEDNICE U OSTAVINSKOM POSTUPKU)
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 76/99, Broj 49/07, Broj 73/08, Broj 48/97, Broj 96/06, Broj 16/92


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled