PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2006-12-135-3045 NN 135/2006

• (3) Nadležno tijelo vodi upisnik objekata iz stavka 1. ovoga članka.


Stranica 2006-12-135-3045 NN 135/2006

• (4) Uvjete za objekte iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.


Stranica 2006-12-135-3045 NN 135/2006

• (1) Zoološki vrt ne može započeti obavljati djelatnost bez rješenja o udovoljavanju uvjetima koje donosi nadležno tijelo.


Stranica 2006-12-135-3045 NN 135/2006

• (3) Uvjete za osnivanje i rad zoološkog vrta, kao i uvjete za osposobljavanje osoblja koje se brine o životinjama propisuje ministar.


Internet NN 135/2006
• 1. nastambe koje prostorom i opremom udovoljavaju osnovnim potrebama svake životinjske vrste te, prema potrebi, uz zatvoreni prostor i otvoreni prostor za kretanje životinja,

Internet stranice NN 135/2006
• (2) Nadležno tijelo može zatvoriti zoološki vrt u cijelosti ili samo jedan njegov dio ako ne ispunjava uvjete iz članka 51. ovoga Zakona i stavka 1. ovoga članka.

Internet stranice NN 135/2006 • (3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka nadležno tijelo može narediti da se životinje:
Internet stranice NN 135/2006 • 1. predaju pravnim ili fizičkim osobama koje ispunjavaju uvjete za držanje životinja u skladu s odredbama ovoga Zakona, a u slučaju da se životinje otpremaju u inozemstvo, mora biti osigurana njihova zaštita najmanje jednaka uvjetima propisanim odredbama ovoga Zakona, ili, ako to nije moguće,
Internet stranice NN 135/2006 • (4) Troškove zbrinjavanja životinja iz stavka 3. ovoga članka snosi zoološki vrt.
Internet stranice NN 135/2006 • 9. Zaštita životinja koje se koriste za cirkuske i druge predstave sa životinjama
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 135/2006 • (1) Zabranjeno je držanje divljih životinja u cirkusima te njihovo korištenje u cirkuskim i drugim predstavama sa životinjama.
Informacije NN 135/2006 • (2) Zabranjeno je nastupanje posebno sputanih životinja te životinja s tjelesnim manama.
Poslovne stranice NN 135/2006 • (3) Cirkuske priredbe sa životinjama i druge predstave sa životinjama ne mogu se održavati bez rješenja koje donosi nadležni veterinarski inspektor na zahtjev stranke.
Pregledi NN 135/2006 • (4) Zahtjev za promjenu lokacije cirkusa podnosi se nadležnom veterinarskom uredu u mjestu odredišta uz priloženi dokaz o osiguranoj lokaciji, podatke o vrsti i vremenu održavanja predstava te broju i vrsti životinja.
Besplatno NN 135/2006 • (5) Na temelju zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka veterinarski ured u mjestu odredišta izdaje potvrdu o nepostojanju veterinarsko--zdravstvenih smetnji za premještanje životinja.
Glasnik NN 135/2006 • (6) U slučaju neudovoljavanja odredbama iz stavka 3. ovoga članka naređuju se mjere iz članka 52. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona.
Propis NN 135/2006 • (7) Uvjete za držanje životinja i njihovo korištenje u cirkuskim i drugim predstavama sa životinjama te na izložbama životinja, kao i osposobljenost osoblja koje se brine o životinjama propisuje ministar.
Propis NN 135/2006 • 10. Zaštita životinja koje se koriste za filmska i televizijska snimanja, izložbe i natjecanja
Propis NN 135/2006 • (1) Korištenje životinja pri snimanju filmova i televizijskih emisija te za izložbe i natjecanja životinja može se obavljati po prijavi nadležnom tijelu.
Propis NN 135/2006 • (2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se nadležnom tijelu najmanje 7 dana prije korištenja životinja, a mora sadržati popis svih životinja koje će se koristiti (vrstu i broj), podatak o dosadašnjem načinu držanja i korištenja životinja, svrsi korištenja i mjestu održavanja snimanja, izložbe ili natjecanja.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 103/01, Broj 80/08, Broj 49/02, Broj 100/04, Broj 133/04, Broj 102/95


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled