PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2008-10-114-3321 NN 114/2008

• (3) Pakiranja ne moraju sadržavati podatke određene stavkom 1. ovog članka ako sadrže više pojedinačnih prodajnih pakiranja, jasno vidljivih izvana, koja su označena svim propisnim podacima na način da ne obmanjuju krajnjeg potrošača. U slučaju da su takva skupna pakiranja složena na paletama, propisani podaci moraju biti navedeni na obavijesti smještenoj na vidljivom mjestu na barem dvjema stranama palete.


Stranica 2008-10-114-3321 NN 114/2008

• (1) Odredbe ovog poglavlja odnose se na sorte šparoga tarifne oznake CT 0709 20 00, uzgojene od vrste Asparagus officinalis, za opskrbu potrošača u svježem stanju, isključujući šparoge za preradu.


Stranica 2008-10-114-3321 NN 114/2008

• (2) Izboji šparoge su razvrstani u četiri grupe, ovisno o boji:


Stranica 2008-10-114-3321 NN 114/2008

• – ljubičaste šparoge koje imaju vrhove ružičaste do ljubičaste boje, a dio izboja je bijele boje;


Internet NN 114/2008
• – zelene šparoge koje imaju vrhove i većinu izboja zelene boje.

Internet stranice NN 114/2008
• (3) Odredbe ovoga poglavlja ne odnose se na zelene i ljubičasto/zelene šparoge promjera manjeg od 3 mm, i bijele i ljubičaste šparoge promjera manjeg od 8 mm, pakirane u ujednačene svežnjeve ili jedinice pakiranja.

Internet stranice NN 114/2008 • (1) Šparoge u svim klasama, uz posebne odredbe i dopuštena odstupanja koja su određena za svaku klasu pojedinačno, udovoljavaju minimalnim zahtjevima kakvoće ako su:
Internet stranice NN 114/2008 • – zdrave, isključene su šparoge podlegle procesima kvarenja i truljenja u stupnju koji ih čini neprikladnim za potrošnju u svježem stanju;
Internet stranice NN 114/2008 • – bez oštećenja uzrokovanih neprikladnim pranjem ili hlađenjem;
Internet stranice NN 114/2008 • – normalne vanjske vlažnosti; ako su prane ili hlađene hladnom vodom moraju biti primjereno osušene;
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 114/2008 • (3) Izboji ne smiju biti šuplji, rascijepljeni, oguljeni niti oštećeni. Manja oštećenja nastala prilikom berbe su dozvoljena uz uvjet da udovoljavaju dopuštenim odstupanjima od kakvoće iz članka 249. ovoga Pravilnika.
Informacije NN 114/2008 • (4) Stupanj razvijenosti i stanje šparoga moraju biti takvi da:
Poslovne stranice NN 114/2008 • (1) Izboji šparoga Ekstra klase moraju biti vrhunske kakvoće, pravilno oblikovani i gotovo ravni. Moraju biti tipični za pripadajuću sortu ili grupu, a vrhovi izboja moraju biti čvrsto zatvoreni.
Pregledi NN 114/2008 • (2) Dozvoljeno je samo nekoliko laganih tragova rđe na izbojima, koje potrošač može ukloniti guljenjem.
Besplatno NN 114/2008 • (3) Kod bijele šparoge Ekstra klase, izboji i vrhovi moraju biti bijele boje, pri čemu je dozvoljena pojava slabe ružičaste nijanse na izbojima.
Glasnik NN 114/2008 • (5) Šparoge Ekstra klase ne smiju imati odrvenjelih dijelova.
Propis NN 114/2008 • (6) Rez pri bazi izboja mora biti što ravniji, ali da bi se poboljšao izgled u pakiranju, vanjske izboje šparoga u svežnjevima moguće je odrezati ukoso, ali ne više od 1 cm.
Propis NN 114/2008 • (1) Izboji šparoga Klase I moraju biti dobre kakvoće i pravilno oblikovani, dopušteni su neznatno zakrivljeni izboji. Moraju biti tipični za pripadajuću sortu ili grupu, a vrhovi izboja moraju biti zatvoreni.
Propis NN 114/2008 • (2) Dozvoljeno je nekoliko laganih tragova rđe na izbojima koje potrošač može ukloniti guljenjem.
Propis NN 114/2008 • (3) Kod bijele šparoge Klase I dopuštena je lagana nijansa ružičaste boje na izbojima i vrhovima.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 125/08, Broj 70/06, Broj 131/00, Broj 53/94, Broj 85/09, Broj 97/93


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled