PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2005-06-73-1451 NN 73/2005

• 3. Za odlučivanje Ustavnog suda o razumnoj duljini sudskog postupka mjerodavne su odredbe članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 63. Ustavnog zakona.


Stranica 2005-06-73-1451 NN 73/2005

• Prvostupanjski parnični postupak započeo je 26. travnja 1994. godine tužbom podnositelja Općinskom sudu u Zagrebu radi poništenja rješenja tuženika.


Stranica 2005-06-73-1451 NN 73/2005

• Ustavna tužba podnesena je 4. travnja 2002. godine, a do tog dana sudski postupak nije okončan, pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak u ovom predmetu trajao ukupno sedam (7) godina, jedanaest (11) mjeseci i devet (9) dana, a nakon stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije, pa do dana podnošenja ustavne tužbe postupak je trajao četiri (4) godine, četiri (4) mjeseca i dvadeset devet (29) dana.


Stranica 2005-06-73-1451 NN 73/2005

• Prema stanju spisa, u razmatranom, pravno relevantnom razdoblju, postupak se vodio pred Općinskim sudom u Zagrebu, izuzevši u kratkom vremenskom razdoblju pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske radi odlučivanja o prijedlogu za delegaciju drugog suda, a potom se postupak i dalje vodi pred Općinskim sudom u Zagrebu.


Internet NN 73/2005
• 4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE(TUŽITELJA U SUDSKOM POSTUPKU)

Internet stranice NN 73/2005
• Podnositelj ustavne tužbe, kao tužitelj u sudskom postupku nije u bitnom pridonio duljini trajanja sudskog postupka.

Internet stranice NN 73/2005 • Prema stajalištu Ustavnog suda ne radi se o složenom predmetu.
Internet stranice NN 73/2005 • 5. Ustavni sud utvrđuje da se predmet do podnošenja ustavne tužbe vodi u trajanju duljem od sedam godina, te da je u razdoblju nakon 5. studenoga 1997. godine prvostupanjski sud u nekoliko navrata bio neaktivan u duljim vremenskim razdobljima. Imajući u vidu ukupnu duljinu postupka, neučinkovito postupanje sudova, činjenicu da sud nije koristio raspoloživa procesna ovlaštenja za ubrzanje postupka, te okolnost da postupak i dalje traje pred sudom prvog stupnja, Ustavni sud ocjenjuje da je povrijeđeno pravo podnositelja na suđenje u razumnom roku, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.
Internet stranice NN 73/2005 • 6. Imajući u vidu sve navedene činjenice i okolnosti, u smislu odredbe članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, donesena je odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.
Internet stranice NN 73/2005 • 7. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 73/2005 • 8. Predsjednik Općinskog suda u Zagrebu dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke.
Informacije NN 73/2005 • 9. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.
Poslovne stranice NN 74/2005 • Na temelju članka 97. podstavak 4. Ustava Republike Hrvatske, članka 1. stavka 2. Zakona o pomilovanju i prijedloga Komisije za pomilovanja od 6. svibnja 2005. godine, donosim
Pregledi NN 74/2005 • – izrečena kazna zatvora u trajanju od 2 godine, zbog kaznenog djela prijevare iz čl. 224. st. 1. i 4. KZ – umanjuje se za 3 mjeseca,
Besplatno NN 74/2005 • – izrečena kazna zatvora u trajanju od 6 godina i 2 mjeseca, zbog kaznenih djela prijevare iz čl. 224. st. l. i 4. KZ – umanjuje se za 4 mjeseca,
Glasnik NN 74/2005 • – izrečena kazna zatvora u trajanju od 2 godine i 2 mjeseca, zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz č1. 337. st. 1., i 4. KZ, te 2 kaznena djela davanja mita iz č1. 348. st. 1. KZ – umanjuje se za 5 mjeseci.
Propis NN 74/2005 • – izrečena kazna zatvora u trajanju od 7 godina zbog kaznenog djela ubojstva iz čl. 90. KZ – umanjuje se za 6 mjeseci,
Propis NN 74/2005 • – izrečena kazna zatvora u trajanju od 20 godina zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH – umanjuje se za 3 godine
Propis NN 74/2005 • – izrečena kazna zatvora u trajanju od 15 godina, zbog kaznenog djela ubojstva iz čl. 34. st. 1. KZ – umanjuje se za 1 godinu
Propis NN 74/2005 • – izrečena kazna zatvora u trajanju od 20 godina, zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH – umanjuje se za 2 godine
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 62/09, Broj 119/05, Broj 58/00, Broj 66/06, Broj 46/97, Broj 8/99


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled