PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2007-03-31-1057 NN 31/2007

• – dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)


Stranica 2007-03-31-1057 NN 31/2007

• – dokaz o zdravstvenom osiguranju članova obitelji prije odlaska obveznika podnošenja prijave na rad u inozemstvudatum početka rada obveznika podnošenja prijave u inozemstvu datum prestanka rada obveznika podnošenja prijave u inozemstvu, odnosno stjecanje statusa prema drugoj osnovi osiguranja


Stranica 2007-03-31-1057 NN 31/2007

• 47.osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koje su nesposobne za samostalan život i rad i nemaju sredstva za uzdržavanje u skladu s propisima o socijalnoj skrbi – članak 12. Zakonaured državne uprave nadležan za poslove socijalne skrbi– prijava – T-2


Stranica 2007-03-31-1057 NN 31/2007

• – dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)


Internet NN 31/2007
• – rješenje ureda državne uprave nadležnog za poslove socijalne skrbidatum priznavanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje iz rješenja ureda državne uprave nadležnom za poslove socijalne skrbidatum prestanka prava odnosno stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja

Internet stranice NN 31/2007
• 48.članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata s pravom na propisanu novčanu naknadu, ako pravo na osnovno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi – članak 82. stavak 4. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te članova njihovih obiteljiosoba sama za sebe– prijava – T-3

Internet stranice NN 31/2007 • – dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)
Internet stranice NN 31/2007 • – dokaz da pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi osiguranjadatum zaprimanja prijave u Zavodudatum prestanak primanja propisane novčane naknade, odnosno stjecanje statusa prema drugoj osnovi osiguranja
Internet stranice NN 31/2007 • 49.osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koji pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ostvaruju osnovom međudržavnog ugovor o socijalnom osiguranju strani nositelj zdravstvenog osiguranja– prijava – T-2
Internet stranice NN 31/2007 • – dokaz o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku (Uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica)
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 31/2007 • – potvrda stranog nositelja zdravstvenog osiguranja o pravu na zdravstvenu zaštitu datum na potvrdi o početku prava na zdravstvenu zaštitudatum na potvrdi o prestanku prava na zdravstsvenu zaštitu
Informacije NN 31/2007 • 50.stranac kojem je u Republici Hrvatskoj odobren privremeni boravak, ako nije zdravstveno osiguran po drugoj osnovi – članak 38. stavak 1. točka 3. Zakona o strancimaosoba sama za sebe– prijava T-1 i T-2
Poslovne stranice NN 31/2007 • – uvjerenje o adresi stanovanjadatum zaprimanja prijave i potvrde MUP-a o odobrenom privremenom boravku u Zavodudatum kada prema potvrdi MUP-a ističe odobren privremeni boravak
Pregledi NN 31/2007 • 51.stranac s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji se nalazi na školovanju, specijalizaciji ili znanstvenom istraživanju u Republici Hrvatskoj, stipendist tijela državne vlasti Republike Hrvatske ili određene pravne osobe – članak 4. i 5. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskojdavatelj stipendije– prijava T-1 i T-2
Besplatno NN 31/2007 • – ugovor o stipendijidatum stjecanja prava na stipendijudatum prestanka prava na stipendiju
Glasnik NN 31/2007 • 52.stranac s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji se nalazi na školovanju, specijalizaciji ili znanstvenom istraživanju u Republici Hrvatskoj, stipendist tijela državne vlasti Republike Hrvatske ili određene pravne osobe kojem je ugovorom o stipendiji određeno da sam plaća doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje – članak 4. i 5. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskojstranac– prijava T-1 i T-2
Propis NN 31/2007 • – ugovor o stipendijidatum stjecanja prava na stipendijudatum prestanka prava na stipendiju
Propis NN 31/2007 • – dokaz o školovanju, specijalizaciji, odnosno znanstvenom istraživanju u Republici Hrvatskojdatum zaprimanja prijave u Zavodudatum prestanka školovanja, specijalizacije ili znanstvenog istraživanja
Propis NN 31/2007 • – matični broj strancadatum zaprimanja prijave u Zavodudatum stjecanja statusa prema drugoj osnovi osiguranja
Propis NN 31/2007 • – uvjerenje o adresi stanovanjadatum zaprimanja prijave u Zavodudatum gubitka statusa izbjeglice
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 164/98, Broj 88/07, Broj 13/91, Broj 58/99, Broj 161/98, Broj 69/01


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled