PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2008-06-72-2398 NN 72/2008

• – dokumentacijski sistem koji označava kritična mjesta proizvodnog procesa,


Stranica 2008-06-72-2398 NN 72/2008

• – vrste analitičkih metoda za ispitivanje kakvoće i zdravstvene ispravnosti koje koriste vlastiti laboratoriji ili ugovor s ovlaštenom organizacijom o obavljanju laboratorijskih pretraga.


Stranica 2008-06-72-2398 NN 72/2008

• (6) U izvodu o odobrenju objekta moraju biti navedeni sljedeći podaci:


Stranica 2008-06-72-2398 NN 72/2008

• (7) Broj odobrenja (idntifikacijski broj) iz stavka 5. podstavka trećeg ovoga članka sadrži:


Internet NN 72/2008
• (1) Uprava za veterinarstvo nadležnog tijela ustrojava i vodi Upisnik odobrenih objekata, Upisnik registriranih objekata za proizvodnju, Upisnik registriranih objekata (ostalih) i Upisnik registriranih objekata na OPG-ima.

Internet stranice NN 72/2008
• (2) U Upisnik registriranih objekata za proizvodnju i Upisnik registriranih objekata na OPG-ima upisuju se sljedeći podaci:

Internet stranice NN 72/2008 • – registracijski broj, u slučaju obavljanja djelatnosti proizvodnje,
Internet stranice NN 72/2008 • navedenih u Prilogu 1. točka B) ovoga Pravilnika (osim OPG-a),
Internet stranice NN 72/2008 • – u slučaju OPG, MIBPG – matični identifikacijski broj OPG-a,
Internet stranice NN 72/2008 • (3) U Upisnik registriranih objekata (ostalih) upisuju se sljedeći podaci:
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 72/2008 • Svi subjekti, za objekte u kojima obavljaju djelatnosti za koje je ovim Pravilnikom propisana registracija objekta, dužni su do 31. siječnja 2009. godine podnijeti zahtjev za registraciju svakog objekta u kojem posluju, u skladu s odredbama članaka 3. i 4. ovoga Pravilnika i Izjavu o udovoljavanju propisanim uvjetima navedenu u članku 3. stavku 2. i članku 4. stavku 2. ovoga Pravilnika.
Informacije NN 72/2008 • Objekti u kojima posluju subjekti koji su do stupanja na snagu ovoga Pravilnika bili odobreni od Uprave za veterinarstvo nadležnog tijela i upisani u Upisnik odobrenih objekata, a u skladu s člankom 9. Pravilnika o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08) i u skladu s odredbama ovoga Pravilnika podliježu registraciji, bit će po službenoj dužnosti brisani iz Upisnika odobrenih objekata, te upisani u Upisnik registriranih objekata.
Poslovne stranice NN 72/2008 • Objekti koji su bili odobreni za proizvodnju, stavljanje na tržište i/ili skladištenje hrane za životinje u skladu s propisima o hrani za životinje do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, zadržavaju broj odobrenja odnosno identifikacijski broj (veterinarski kontrolni broj), u slučajevima ako se u njima obavlja djelatnost za koju je odredbama Pravilnika o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 41/08) i odredbama ovoga Pravilnika propisano odobravanje.
Pregledi NN 72/2008 • Subjektima koji su podnijeli zahtjev za odobravanje objekta u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima u poslovanju s hranom za životinje (»Narodne novine«, broj 84/06), a do stupanja na snagu ovoga Pravilnika nisu ishodili rješenja o odobrenju (udovoljavanju propisanim veterinarsko zdravstvenim uvjetima) postupak će se završiti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
Besplatno NN 72/2008 • Subjekti koji nisu podnijeli zahtjev za odobravanje objekta u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima u poslovanju s hranom za životinje (»Narodne novine«, broj 84/06), a u objektima obavljaju djelatnost za koju je ovim Pravilnikom određeno odobravanje objekta, dužni su zahtjev podnijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
Glasnik NN 72/2008 • (1) Subjekti su dužni uspostaviti, provoditi i održavati postupke samokontrola razvijenih u skladu s načelima sustava HACCP-a (Hazard Analysis Control Critical Points) ako obavljaju poslove proizvodnje hrane za životinje namijenjene tržištu ili za isključive potrebe OPG-a, uz korištenje dodataka hrani za životinje ili mješavina dodataka hrani za životinje (premiksa i/ili predsmjesa), osim silažnih dodataka hrani za životinje, do 1. siječnja 2009. godine.
Propis NN 72/2008 • (2) Subjekti su dužni uspostaviti, provoditi i održavati postupke samokontrola razvijenih u skladu s načelima sustava HACCP-a (Hazard Analysis Control Critical Points) ako obavljaju poslove stavljanja na tržište, skladištenja, prijevoza, uvoza, prepakiravanja, osim poslova na razini primarne proizvodnje i s njima povezanih poslova navedenih u članku 5. stavku 1. Pravilnika o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine« broj 41/08). Nije dopušteno prepakiravanje premiksa, dodataka hrani za životinje i ljekovite hrane za životinje.
Propis NN 72/2008 • (3) U skladu s člankom 7. stavkom 2. Pravilnika o higijeni hrane za životinje (»Narodne novine« broj 41/08) prilikom procjene sustava HACCP-a (Hazard Analysis Control Critical Points), Uprava za veterinarske inspekcije nadležnog tijela uzet će u obzir prirodu i opseg poslovanja u objektu.
Propis NN 72/2008 • Prilozi 1. – 5. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.
Propis NN 72/2008 • Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 138/05, Broj 110/96, Broj 77/98, Broj 71/07, Broj 176/04, Broj 84/92


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled