PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2008-06-73-2448 NN 73/2008

• Hormoni kao biljezi tumora (Benigni i maligni tumori endokrinih žlijezda. Ektopično stvaranje hormona).


Stranica 2008-06-73-2448 NN 73/2008

• Referentni intervali-ažuriranje, Biosenzori u kliničkoj kemiji; Angiotenzin II i vaskularna upala;Metabolički sindrom; Uloga laboratorija u diferencijaciji infektivnih od neinfektivnih sistemskih sindroma; Proteini koji vežu masne kiseline kao biljezi oštećenja tkiva; Matriksne metaloproteinaze; Značenje određivanja natriuretskih peptida.


Stranica 2008-06-73-2448 NN 73/2008

• I. Objasniti ulogu laboratorija u evaluaciji otrovanja. Definirati koja akutna otrovanja moraju biti utvrđena unutar jednog sata, na temelju čijih rezultata je omogućeno pravilno i hitno zbrinjavanje bolesnika. Naglasiti koji biološki materijal se koristiti pri identifikaciji otrovanja.


Stranica 2008-06-73-2448 NN 73/2008

• II. Farmakologija i analize specifičnih lijekova i toksičnih agensa:


Internet NN 73/2008
• – Sredstva ovisnosti u mokraći (barbiturati, benzodiazepini, kokain, metadon, opijati amfetamini/metamfetamini, kanabinoidi,) određuju se imunokemijskim metodama, a potvrđuju metodom plinske kromatografije-masene spektrometrije.

Internet stranice NN 73/2008
• – Plinovi (CO, CN i dušikovi spojevi) dokazuju se indirektnim spektrofotometrijskim metodama

Internet stranice NN 73/2008 • – Hlapivi alkoholi (etilni alkohol, metilni alkohol, etilen glikol) dokazuju se metodom plinske kromatografije.
Internet stranice NN 73/2008 • – Otrovanja insekticidima (organofosforni i karbamati) utvrđuju se mjerenjem aktivnosti serumske kolinesteraze, a potvrđuju mjerenjem eritrocitne acetilkolinesteraze koja korelira s stupnjem neurotoksičnosti.
Internet stranice NN 73/2008 • – Lijekovi (analgetici, antidepresivi, antipsihotici, antiepileptici, kardioaktivni lijekovi i dr.): za probiranje se koriste kolorimetrijske, imunokemijske i kromatografske (TLC) metode, a za potvrdu otrovanja i učinkovitost terapije imunokemijske i kromatografske metode (HPLC, GC-MS).
Internet stranice NN 73/2008 • – Trovanje biljkama (gljive, strihnin i srčani glikozidi) dokazuje se kromatografskim (HPLC, TLC) i imunokemijskim metodama.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 73/2008 • – Metali: toksični metali s višestrukim djelovanjem (arsen, arsin, kadmij, krom, olovo, živa i nikal), esencijalni metali koji su potencijalno toksični (kobalt, trovalentni krom, bakar, željezo, magnezij, mangan, selen i cink) i metali koji se koriste u medicinskoj terapiji (aluminij, bizmut, galij, zlato, litij i platina) u serumu i mokraći određuju se metodom atomske apsorpcijske spektrometrije.
Informacije NN 73/2008 • Organizacija imunosnog sustava: imunosni organi i tkiva, imunosne stanice i komunikacijske molekule (citokini, kemokini, adhezijske molekule). Imunoreaktivnost i imunotolerancija. Mehanizmi imunotolerancije: klonska delecija, klonska anergija i klonska ignorancija. Regulacija imunoreaktivnosti: geni glavnog kompleksa histokompatibilnosti (MHC&HLA), regulacijski limfociti T (Treg), citokinska »mreža«. Mehanizmi aktivacije autoagresivne imunoreakcije: prepoznavanje antigena imunološki privilegiranih tkiva, »promijenjenih vlastitih gena« (the modified self), nedominantnih antigenskih epitopa (epitope spreading), homolognih struktura (the molecular mimicry), te polikolonska aktivacija T i B limfocita (mitogeni, superantigeni). Tipovi autoimunoreakcije: humoralna i stanična. Imunopatogenetski mehanizmi oštećenja tkiva. Sistemske i organospecifične autoagresivne bolesti: karakteristična autoantitijela i autoantigeni. Laboratorijske imunodijagnostičke metode i imunodijagnostika HLA-antigena, sustava komplementa, specifičnih autoantitjela i njihovih ciljnih autoantigena.
Poslovne stranice NN 73/2008 • Krvlju prenosive bolesti i metode njihove detekcije u različitim populacijama i njihova ograničenja /Virusni hepatitis A,B,C,D, HIV/AIDS, parvo B 19,vCJD,
Pregledi NN 73/2008 • Odabir metoda testiranja i testova, evaluacije testova i postupci njihove karakterizacije specifičnost, osjetljivost, ROC krivulje
Besplatno NN 73/2008 • Elementi kontrole kvalitete testiranja (IQC,EQC, kontrolne karte)
Glasnik NN 73/2008 • Kontinuirana edukacija djelatnika serološkog laboratorija i dokumentacija
Propis NN 73/2008 • Izvještavanja vezana uz epidemiologiju krvlju prenosivih bolesti, incidencija, prevalencija, ostatni rizik
Propis NN 73/2008 • Organizacija serološkog laboratorija, sukladno EN-15189 i nadzor nad radom
Propis NN 73/2008 • Patogeneza tumorskog rasta. Imunologija tumora. Stanični i humoralni biljezi tumorskog rasta. Primjena u probiranju, dijagnozi, prognozi, kontroli i relapsu bolesti. Maligni tumori dojke i drugi solidni tumori. Maligne bolesti hematopeoetskog sustava. Biokemijski, imunološki i citološki postupci. Metode molekularne biologije.
Propis NN 73/2008 • REGULACIJA METABOLIZMA U FIZIOLOŠKIM I PATOFIZIOLOŠKIM UVJETIMA
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 58/08, Broj 92/05, Broj 41/91, Broj 100/04, Broj 33/02, Broj 154/09


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled