PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2007-06-63-1971 NN 63/2007

• Kada zapovjednik broda iz točke B4. ovog članka ima i odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom, tada na brodu ne mora biti ukrcan poseban upravitelj stroja, ali umjesto njega na brodu mora biti ukrcan jedan član posade sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.


Stranica 2007-06-63-1971 NN 63/2007

• Brodu iz članka 7. i 8. ovog Pravilnika u kategoriji plovidbe 7 ili 8 nadležna lučka kapetanija odrediti će minimalni broj članova posade u skladu s područjem plovidbe, vodeći računa o načelima iz članka 2. ovog Pravilnika.


Stranica 2007-06-63-1971 NN 63/2007

• Ribarski brod u kategoriji plovidbe 1 (neograničena plovidba) mora imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:


Stranica 2007-06-63-1971 NN 63/2007

• zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapovjednika broda preko 3000 BT ili većem;


Internet NN 63/2007
• jednog prvog časnika palube sa svjedodžbom o osposobljenosti prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većem;

Internet stranice NN 63/2007
• dva člana posade koje čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:

Internet stranice NN 63/2007 • – svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbne straže, te
Internet stranice NN 63/2007 • – svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
Internet stranice NN 63/2007 • jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Internet stranice NN 63/2007 • Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 63/2007 • – svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
Informacije NN 63/2007 • – svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
Poslovne stranice NN 63/2007 • – svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice,
Pregledi NN 63/2007 • – svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
Besplatno NN 63/2007 • – svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,
Glasnik NN 63/2007 • – svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje odgovarajućom brodskom radijskom postajom sukladno članku 14. ovog Pravilnika.
Propis NN 63/2007 • zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapovjednika do 3000 BT;
Propis NN 63/2007 • jednog časnika plovidbene straže sa svjedodžbom o osposobljenosti za časnika plovidbene straže od 500 BT ili većim;
Propis NN 63/2007 • jednog člana posade koje čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
Propis NN 63/2007 • – svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 92/05, Broj 23/03, Broj 112/05, Broj 101/09, Broj 184/03, Broj 65/09


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled