PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2005-12-149-2884 NN 149/2005

• – podneskom od 5. srpnja 2004. i 15. listopada 2004. podnositeljica je požurila izradu nalaza i mišljenja vještaka;


Stranica 2005-12-149-2884 NN 149/2005

• – podneskom od 3. prosinca 2004. podnositeljica se očitovala na nalaz i mišljenje vještaka;


Stranica 2005-12-149-2884 NN 149/2005

• – prema izvješću nadležnog suda iduće ročište za glavnu raspravu zakazat će se u 2006. godine, prema redoslijedu zakazivanja.


Stranica 2005-12-149-2884 NN 149/2005

• 3. Na temelju članka 69. stavka 2. Ustavnog zakona, Ustavni sud je dopisom od 18. listopada 2005. od nadležnog suda zatražio izjašnjenje o navodima ustavne tužbe, koji je dostavio izvješće i presliku parničnog spisa.


Internet NN 149/2005
• U izvješću nadležni sud je naveo redoslijed radnji koje su poduzete u ovoj pravnoj stvari.

Internet stranice NN 149/2005
• 4. Za ovaj ustavnosudski postupak mjerodavne su odredbe članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 63. Ustavnog zakona.

Internet stranice NN 149/2005 • 5. Povredu ustavnog prava na donošenje sudske odluke u razumnom roku Ustavni sud razmatra u svjetlu osobitih okolnosti svakog pojedinog slučaja.
Internet stranice NN 149/2005 • Razmatranjem razloga ustavne tužbe podnositeljice i preslike predmetnog spisa, Ustavni sud utvrdio je da su se u konkretnom slučaju ostvarile pretpostavke za njegovo postupanje u smislu odredbe članka 63. Ustavnog zakona.
Internet stranice NN 149/2005 • Parnični postupak pokrenut je pred Općinskim sudom u Senju tužbom podnositeljice od 11. siječnja 1999. godine.
Internet stranice NN 149/2005 • Ustavna tužba podnijeta je 28. rujna 2005., a do tog dana postupak nije pravomoćno okončan pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak trajao šest (6) godina, osam (8) mjeseci i šesnaest (16) dana.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 149/2005 • U pravnorelevantnom razdoblju parnični postupak vodio se pred Općinskim sudom u Senju, koji je, od radnji koje su relevantne za odlučivanje o pravima ili obvezama podnositeljice, održao dva ročišta za glavnu raspravu, proveo dokaz saslušanjem stranaka i predloženog svjedoka te je održao očevid na licu mjesta na kojem je ponovno saslušao stranke i proveo dokaz građevinskim vještačenjem.
Informacije NN 149/2005 • 5.3. PONAŠANJE PODNOSITELJICE USTAVNE TUŽBE(TUŽITELJICE U PARNIČNOM POSTUPKU)
Poslovne stranice NN 149/2005 • Ustavni sud utvrđuje da podnositeljica, kao tužiteljica u parničnom postupku, nije doprinijela duljini parničnog postupka. Naprotiv, podnositeljica je u više navrata podnescima požurivala zakazivanje ročišta za glavnu raspravu kao i izradu nalaza i mišljenja građevinskog vještaka.
Pregledi NN 149/2005 • Ustavni sud utvrđuje da se u konkretnom slučaju radi o relativno složenoj stvari. Tuženik je tijekom postupka podnio protutužbu zbog čega je, u odnosu na okolnost građevinskog ulaganja tuženika-protutužitelja u poslovni prostor podnositeljice, bilo potrebno izvršiti građevinsko vještačenje, što je djelomično doprinijelo duljini postupka.
Besplatno NN 149/2005 • Međutim, Ustavni sud ocjenjuje, da unatoč navedenom, sudski postupak traje nerazumno dugo, pri čemu je osobito važna činjenica potpune neaktivnosti prvostupanjskog suda u ukupnom razdoblju od nešto više od četiri (4) godine.
Glasnik NN 149/2005 • Ustavni sud utvrđuje da se pozivanje na organizacijske ili kadrovske probleme suda ne bi moglo smatrati opravdanim razlogom za neučinkovito i nerazumno dugo vođenje konkretnog parničnog postupka.
Propis NN 149/2005 • 6. Sukladno navedenom, Ustavni sud ocjenjuje da trajanje parničnog postupka dulje od šest (6) godina, a da sud nije meritorno odlučio o zahtjevu podnositelja, ne udovoljava zahtjevu suđenja u razumnom roku.
Propis NN 149/2005 • Navedeno imajući u vidu ranije spomenutu neaktivnost suda. Naime, prvostupanjski sud je prvo ročište za glavnu raspravu održao dvije (2) godine, tri (3) mjeseca i sedam (7) dana nakon podnošenja tužbe. Nadalje, nakon ročišta održanog 17. svibnja 2001. prvu radnju u postupku (rješenje o određivanju očevida na licu mjesta i o provođenju građevinskog vještačenja) sud je poduzeo 13. studenoga 2003., dakle nakon dvije (2) godine, pet (5) mjeseci i dvadeset šest (26) dana.
Propis NN 149/2005 • Također, valja ukazati, a kako to proizlazi iz izvješća nadležnog suda, da u konkretnom predmetu od 25. studenoga 2004. do danas nije poduzeta niti jedan radnja, a iduće ročište za glavnu raspravu sud će, prema redoslijedu zakazivanja, zakazati tek u 2006. godini.
Propis NN 149/2005 • Slijedom navedenog, Ustavni sud utvrđuje da je podnositeljici povrijeđeno ustavno pravo da zakonom ustanovljeni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njegovim pravima ili obvezama, zajamčeno odredbom članka 29. stavka 2. Ustavnog zakona.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 83/02, Broj 5/04, Broj 156/09, Broj 116/93, Broj 41/02, Broj 71/99


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled