PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2009-07-91-2291 NN 91/2009

• Za doček i ispraćaj postrojbe se u načelu postrojavaju u sljedeće vježbovne strojeve:


Stranica 2009-07-91-2291 NN 91/2009

• Na dočeku i ispraćaju na mjestima na kojima nema prostora za propisane strojeve, postrojbe se postrojavaju u vježbovne strojeve koji odgovaraju prostoru i drugim prilikama.


Stranica 2009-07-91-2291 NN 91/2009

• Postrojbe za doček i ispraćaj pozdravljaju kako je propisano za postrojbe kada pozdravljaju u mjestu.


Stranica 2009-07-91-2291 NN 91/2009

• Za donošenje i vraćanje zastave Republike Hrvatske određuje se zastavna skupina jačine desetine.


Internet NN 91/2009
• Za nositelja zastave Republike Hrvatske određuje se časnik čina poručnik-natporučnik, a za njegova dva pratitelja dočasnici čina skupnik-narednik.

Internet stranice NN 91/2009
• Zastava Republike Hrvatske nosi se složena u trokut na objema rukama, koje su ispružene, a lakti su prislonjeni uz tijelo.

Internet stranice NN 91/2009 • Nositelj zastave Republike Hrvatske i pratitelji postrojeni su u jednu vrstu. Desetina je postrojena u dvovrsnom stroju, tri koraka iza nositelja zastave Republike Hrvatske i pratitelja.
Internet stranice NN 91/2009 • Zastavna skupina naoružana je osobnim naoružanjem, nose kacige, a nositelj zastave naoružan je bočnim oružjem.
Internet stranice NN 91/2009 • Za donošenje i vraćanje zastave postrojbe određuje se zastavna skupina u sastavu: nositelj zastave postrojbe čina poručnik-natporučnik i dva pratitelja dočasnici čina skupnik-narednik.
Internet stranice NN 91/2009 • Zastavu postrojbe na koplju nosi nositelj zastave, držeći koplje objema rukama uz desni bok pod kutom od 45 stupnjeva.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 91/2009 • Nositelj zastave naoružan je bočnim oružjem, a pratitelji osobnim naoružanjem.
Informacije NN 91/2009 • Kada se zastava Republike Hrvatske i zastava postrojbe zastave donose ili vraćaju istodobno, zastavne skupine se postrojavaju zajedno. Skupinom zapovijeda nositelj zastave Republike Hrvatske.
Poslovne stranice NN 91/2009 • Nakon donošenja zastave Republike Hrvatske pred stijeg nositelj zastave stane ispred stijega i ispruži ruke, pratitelji uhvate lijevi i desni gornji rub zastave i učvrste na uređaj za dizanje zastave, pridržavaju zastavu, a nositelj zastave je u osnovnome stavu diže na stijeg.
Pregledi NN 91/2009 • Kada se donji rub zastave podigne od tla, pratitelji istodobno čine korak natrag i pozdravljaju rukom. Nakon podizanja zastave na stijeg nositelj zastave iskorači korak natrag i pozdravlja rukom. Pri dizanju zastave postrojbe iskazuju počast osnovnim stavom (časnici i dočasnici izvan stroja pozdravljaju rukom), koji se zapovijeda u trenutku dizanja zastave, a završava se kada je zastava na vrhu stijega. Ako se pri tome izvodi himna Republike Hrvatske, počast zastavi iskazuje se sve dok traje izvedba.
Besplatno NN 91/2009 • Zastavna skupina nakon podizanja zastave Republike Hrvatske i završetka himne Republike Hrvatske okreće se čelom nazad i zauzima stav na mjestu odmor.
Glasnik NN 91/2009 • Zastava se spušta tako da se skupina okrene čelom nazad, nositelj zastave prilazi stijegu i spušta zastavu, a pratitelji pozdravljaju rukom. U trenutku kada se zastava spusti na dohvat ruku pratitelja, oni je slažu u četverokut i odvajaju od stijega. Nositelj zastave je preklapa i slaže na ruke tako da istom dužinom visi s obiju strana. Nositelj zastave pri odnošenju zastave zapovijeda odlazak skupine prema odredbama za desetinu.
Propis NN 91/2009 • Zastava postrojbe donosi se ispred postrojbe. Nositelj zastave spušta koplje do tla uz desnu nogu, pod kutom od 45 stupnjeva, a desnu ruku pomiče do težišta koplja. Zastava pri tome visi slobodno. Ako postrojba sa zastavom izlazi iz vojarne, skupina za donošenje i vraćanje zastave kreće se na čelu stroja. Zastava se nosi u skladu s člankom 136. ovoga Pravilnika, a kreće se prema zapovijedi časnika koji zapovijeda postrojbom.
Propis NN 91/2009 • Sve specifične vježbovne radnje i postupci granskih, odnosno rodovskih postrojba definiraju se kroz standardne operativne postupke ili zapovijedi.
Propis NN 91/2009 • Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Vježbovnik oružanih snaga broj: 03-348/1-92, od 8. svibnja 1992.
Propis NN 91/2009 • Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 134/08, Broj 109/03, Broj 59/92, Broj 93/06, Broj 54/04, Broj 73/02


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled