LINK NA PRETRAŽIVANJE - PREGLED SVIH INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA Primjeri ugovora
Internet marketing - Pogledajte naslovnu stranicu ovog web portala kako bi vidjeli pregled ponuda. Društvo specijalizirano za područje poslovnog savjetovanja, usluge IT edukacije i svih drugih internet usluga. Za web programiranje najčešće se koriste ili PHP ili ASP. Adobe Dreamweaver koristi se za stvaranje i obradu HTML, PHP, ASP-a. Multimedijalna izrada internet stranica za trgovine opremom i priborom, stranice za vodoinstalatere, kreiranje logotipa za rafting agencije, izrada internet oglasa za optičare, prijava na tražilice za zavode za zapošljavanje, statistika posjeta za regionalne centre, održavanje stranica za doktore ili za bilo koju drugu djelatnost ili poduzeće ili udrugu.

Ponuda - Primjeri ugovoraPREGLED SVIH PROPISA OD 1990. DO 2010. GODINE

Primjeri ugovora Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora
Narodne novine br.: 146/1999 - (28.12.1999.) - >>
Sudska praksa Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora
Narodne novine br.: 146/1999 - (28.12.1999.) - >>
Prvo poglavlje Odluka o odlikovanju Redom kneza Branimira s oglicom za osobit doprinos radu prvog saziva Ustavnog suda suverene, samostalne, demokratske i međunarodno priznate Republike Hrvatske
Narodne novine br.: 146/1999 - (28.12.1999.) - >>
Odluke i uredbe Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice
Narodne novine br.: 146/1999 - (28.12.1999.) - >>
Propisni list Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2000. godini
Narodne novine br.: 146/1999 - (28.12.1999.) - >>
Pravne službe Pravilnik o patentima
Narodne novine br.: 146/1999 - (28.12.1999.) - >>
Pravno glasilo Pravilnik o žigu
Narodne novine br.: 146/1999 - (28.12.1999.) - >>
Kolokvij Pravilnik o industrijskom obličju
Narodne novine br.: 146/1999 - (28.12.1999.) - >>
Internet baza Pravilnik o oznakama zemljopisnog podrijetla
Narodne novine br.: 146/1999 - (28.12.1999.) - >>
Mjerodavno pravo Pravilnik o planovima rasporeda integriranih sklopova
Narodne novine br.: 146/1999 - (28.12.1999.) - >>
Objava dokumenata Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-1175/1999 od 27. prosinca 1999.
Narodne novine br.: 146/1999 - (28.12.1999.) - >>
Javni oglasi Priopćenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-1174/1999 od 27. prosinca 1999.
Narodne novine br.: 146/1999 - (28.12.1999.) - >>
Pravna regulacija Pravilnik o obrascima za provedbu Carinskog zakona
Narodne novine br.: 147/1999 - (29.12.1999.) - >>
Nacionalni akti Pravilnik o slučajevima i okolnostima kada se neće zahtijevati polaganje osiguranja za plaćanje carine
Narodne novine br.: 147/1999 - (29.12.1999.) - >>
Stručni akti Pravilnik o kriterijima sniženja jamstvene svote za namirenje carinskog duga
Narodne novine br.: 147/1999 - (29.12.1999.) - >>
Uredbe sa zakonskom snagom Odluka o izmjeni Obrazaca KZ 2 i KO 2
Narodne novine br.: 147/1999 - (29.12.1999.) - >>
Hrvatsko pravo Odluka o postavljenju Miroslava Međimorca izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u ...
Narodne novine br.: 148/1999 - (30.12.1999.) - >>
Zakonski akti u primjeni Odluka o imenovanju Mladena Markača pomoćnikom ministra unutarnjih poslova
Narodne novine br.: 148/1999 - (30.12.1999.) - >>
Domaća regulativa Naredba o utvrđivanju mjesečnih iznosa osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. srpnja 1999. godine
Narodne novine br.: 148/1999 - (30.12.1999.) - >>
Javne odluke Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja
Narodne novine br.: 148/1999 - (30.12.1999.) - >>
Rh Pravilnik o načinu provjere kakvoće veterinarskog lijeka, ljekovitog dodatka i veterinarsko-medicinskog proizvoda, te o načinu njihova čuvanja i vođenja očevidnika o provedenoj provjeri kakvoće
Narodne novine br.: 148/1999 - (30.12.1999.) - >>
Obrade propisa Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati objekti za uzgoj, proizvodnju i stavljanje u promet riba i proizvoda od riba te rakova i proizvoda od rakova
Narodne novine br.: 148/1999 - (30.12.1999.) - >>
Pristup pravilnicima Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu
Narodne novine br.: 148/1999 - (30.12.1999.) - >>
Obrade zakona Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu
Narodne novine br.: 148/1999 - (30.12.1999.) - >>
Važni zakoni Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na osposobljavanje za samostalan život i rad
Narodne novine br.: 148/1999 - (30.12.1999.) - >>
Besplatni pristup Pravilnik o uvjetima glede posebnih mjera zaštite na radu s otrovima u pravnim osobama koje rabe otrove u znanstvenoistraživačke svrhe
Narodne novine br.: 148/1999 - (30.12.1999.) - >>
Poslovna matica Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
Narodne novine br.: 148/1999 - (30.12.1999.) - >>

Početak liste | Prethodna stranica | Naredna stranica | Kraj liste |
Pregled po godinama / Pretraživanje

NASLOVNA STRANICA - PREGLED INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA