LINK NA PRETRAŽIVANJE - PREGLED SVIH INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA Zastupljena prava
Internet marketing - Pogledajte naslovnu stranicu ovog web portala kako bi vidjeli pregled ponuda. Globalne poslovne usluge, povezivanje poduzeća, poslovanja i tehnologije za uspješno poslovanje. Wireless / LAN internet sustavi, sustavi za praćenje i naplatu internet prometa. Izrada online kataloga za građevinske firme, internet stranica za udruge arhitekata i građevinara, web portala za staklare, internet prezentacija za prodaju elektromaterijala, poslovnih stranica za savjetodavne službe, multimedijalnih oglasa za auto oglasnike, stranica za radio postaje i svih drugih internet usluga za sve udruge, tvrtke i obrte.

Ponuda - Zastupljena pravaPREGLED SVIH PROPISA OD 1990. DO 2010. GODINE

Zastupljena prava Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu
Narodne novine br.: 4/2000 - (14.01.2000.) - >>
Uredbe i sporazumi Naredba o privremenoj zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku živih životinja i životinjskih proizvoda podrijetlom iz Republike Francuske
Narodne novine br.: 4/2000 - (14.01.2000.) - >>
Arhiva Naputak za subvencioniranje domaćeg organiziranog turističkog prometa u 2000.
Narodne novine br.: 4/2000 - (14.01.2000.) - >>
Internet stranice sa zakonima Naputak za subvencioniranje stranog organiziranog turističkog prometa u 2000.
Narodne novine br.: 4/2000 - (14.01.2000.) - >>
Pravni ugovori i zakoni Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa UP/I-030-02/99-01/62, od 20 listopada 1999.
Narodne novine br.: 4/2000 - (14.01.2000.) - >>
Potvrđeni zakoni Obvezatne upute VII - Glasovanje u inozemstvu
Narodne novine br.: 4/2000 - (14.01.2000.) - >>
Hrvatski pregled Podatak o prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj
Narodne novine br.: 4/2000 - (14.01.2000.) - >>
Ugovori Podatak o prosječnoj cijeni vode u Republici Hrvatskoju 1999. godini
Narodne novine br.: 4/2000 - (14.01.2000.) - >>
Izvještaji Objava popisa pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
Narodne novine br.: 4/2000 - (14.01.2000.) - >>
Zakonske deklaracije Prosječni srednji tečaj za njemačku marku (DEM) za 1999. godinu
Narodne novine br.: 4/2000 - (14.01.2000.) - >>
Pravna riznica Odluka o oznakama činova i dužnosti u oružanim snagama Republike Hrvatske
Narodne novine br.: 5/2000 - (17.01.2000.) - >>
Prikaz i pregled Odluka o obvezi rada državnog ravnateljstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, županijskih ureda i Gradskog ureda Grada Zagreba za opću upravu na dane 22. i 24. siječnja 2000. godine
Narodne novine br.: 5/2000 - (17.01.2000.) - >>
Službeni dokumenti Odluka o dodjeli koncesije za crpljenje termalne vode za potrebe zdravstvene rehabilitacije invalidnih osoba ustanovi za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući, Varaždin
Narodne novine br.: 5/2000 - (17.01.2000.) - >>
Ažurirane zbirke Odluka o dodjeli koncesije društvu Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci, za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe
Narodne novine br.: 5/2000 - (17.01.2000.) - >>
Analize pravnih uredbi Odluka o dodjeli koncesije Vodovodu Dubrovnik d.o.o., za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku, Dubrovnik, za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe
Narodne novine br.: 5/2000 - (17.01.2000.) - >>
Zastupljeno pravo Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Komunalnom poduzeću Varkom d.d., Varaždin
Narodne novine br.: 5/2000 - (17.01.2000.) - >>
Stručni članak Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe javnom poduzeću
Narodne novine br.: 5/2000 - (17.01.2000.) - >>
Ažurirane odredbe Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije poduzeću za obavljanje komunalnih djelatnosti Zaprešić d.o.o., Zaprešić, za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe
Narodne novine br.: 5/2000 - (17.01.2000.) - >>
Zbirke propisa Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture
Narodne novine br.: 6/2000 - (19.01.2000.) - >>
Pravni instituti Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za reviziju nalaza i mišljenja o invalidnosti
Narodne novine br.: 6/2000 - (19.01.2000.) - >>
Analiza pravnih propisa Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika
Narodne novine br.: 6/2000 - (19.01.2000.) - >>
Uvid javnosti Pravilnik o očevidniku i dostavi podataka o gospodarskom ribolovu na moru
Narodne novine br.: 6/2000 - (19.01.2000.) - >>
Usvojeni propisi Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoblje kabinske posade zrakoplova
Narodne novine br.: 6/2000 - (19.01.2000.) - >>
Regulacija Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za sustav tarifiranja telefonskih centrala
Narodne novine br.: 6/2000 - (19.01.2000.) - >>
Novi sadržaji Ispravak izmjena i dopuna Programa Hrvatske garancijske agencije Start
Narodne novine br.: 6/2000 - (19.01.2000.) - >>
Analize pravnih propisa Ispravak Stope rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u 1999. godini
Narodne novine br.: 6/2000 - (19.01.2000.) - >>
Zakoni na internetu Državni program uređenja posjedovne i vlasničkopravne evidencije (katastra i zemljišnih knjiga) na otocima
Narodne novine br.: 7/2000 - (20.01.2000.) - >>

Početak liste | Prethodna stranica | Naredna stranica | Kraj liste |
Pregled po godinama / Pretraživanje

NASLOVNA STRANICA - PREGLED INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA