LINK NA PRETRAŽIVANJE - PREGLED SVIH INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA Pregled - Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom, samostalno, u obliku zanimanja...

PREGLED PROPISA: Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom, samostalno, u obliku zanimanja...


Propis - 1998-01-9-129 Podaci o izvoru: Narodne novine br.: 9 / 1998 - 27.01.1998.

LINK NA PRETRAŽIVANJE - PREGLED INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA
PREPORUKE

Globalne poslovne usluge, povezivanje poduzeća, poslovanja i tehnologije za uspješno poslovanje. Izrada dinamičke i višejezične web prezentacije za apartmane. Pregled svih internet usluga za turizam ali i druge djelatnosti. Izrada internet stranica za špeditere, izrada internet knjiga gostiju za klubove, izrada foruma za košarkaške klubove, izrada mailing lista za javno privatna partnerstva, izrada online anketa za veleprodajne lance, izrada internet sustava za narudžbe za menađere, održavanje i ažuriranje internet stranica za turističke objekte i za sve druge djelatnosti i sve druge poslovne subjekte i građane.

Pregled ponude internet usluga - Pregled ponude poslovnih usluga