LINK NA PRETRAŽIVANJE - PREGLED SVIH INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA Pregled - Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za telekomunikacije

PREGLED PROPISA: Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog zavoda za telekomunikacije


Propis - 1999-12-149-2280 Podaci o izvoru: Narodne novine br.: 149 / 1999 - 31.12.1999.

LINK NA PRETRAŽIVANJE - PREGLED INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA
PREPORUKE

Oglašavanje na vlastitim internet stranicama za sve proizvode ili usluge. Obavljanje naplate putem Interneta te izrada sustava Internet naplate. Izrada internetskih stranica za agente, stranica za servisere dizala, za državne službe, internetskih stranica za dostavne službe, internetskih stranica za ekonomske stručnjake, za političke stranke, za turističke bungalove i sve druge, bez obzira na njihovu djelatnost, svima su danas neophodne stranice na Internetu.

Pregled ponude internet usluga - Pregled ponude poslovnih usluga