LINK NA PRETRAŽIVANJE - PREGLED SVIH INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA Pregled - Pravilnik o vođenju Upisnika o markama duhanskih proizvoda te Upisnika o uvoznicima i izvoznicima duhana i duhanskih proizvoda

PREGLED PROPISA: Pravilnik o vođenju Upisnika o markama duhanskih proizvoda te Upisnika o uvoznicima i izvoznicima duhana i duhanskih proizvoda


Propis - 2000-01-3-18 Podaci o izvoru: Narodne novine br.: 3 / 2000 - 10.01.2000.

LINK NA PRETRAŽIVANJE - PREGLED INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA
PREPORUKE

Opširan pregled osnovnih poslovnih usluga za sve obrte i firme. Pregled internet usluga. Zasebni maloprodajni i veleprodajni segment trgovinena webu; sustav za naplatu i prihvat kartica. Izrada kvalitetnih internet stranica za arhitekte, izrada CMS stranica za volonterske udruge, izrada oglasa za trgovine medicinskom opremom, održavanje stranica za prekupce, hosting stranica za klesare, e-mail serveri za salone vjenčanica i opreme za vjenčanja, izrada internet baza podataka za trgovine dječjom opremom i sve druge internet usluge za sve djelatnosti i za sve vrste poslovnih subjekata.

Pregled ponude internet usluga - Pregled ponude poslovnih usluga