LINK NA PRETRAŽIVANJE - PREGLED SVIH INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA Pregled - Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u prosincu 1999. godine

PREGLED PROPISA: Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u prosincu 1999. godine


Propis - 2000-01-3-34 Podaci o izvoru: Narodne novine br.: 3 / 2000 - 10.01.2000.

LINK NA PRETRAŽIVANJE - PREGLED INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA
PREPORUKE

Poduzeće za pružanje ekonomskih i poslovnih usluga, sa težištem na internet poslovanju i internet uslugama. Izrada web stranica, web aplikacija, web dizajn, web softver. Izrada vizualno atraktivnih i korisnih internet stranica. Izrada internet stranica za nositelje vaučera, izrada internet knjiga gostiju za agencije za poznanstva i ženidbu, izrada foruma za auto mehaničarske radionice, izrada mailing lista za ustanove socijalne skrbi, izrada online anketa za klubove mladih, izrada internet sustava za narudžbe za turistička naselja, održavanje i ažuriranje internet stranica za rasadnike i za sve druge djelatnosti i sve druge poslovne subjekte i građane.

Pregled ponude internet usluga - Pregled ponude poslovnih usluga