LINK NA PRETRAŽIVANJE - PREGLED SVIH INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA Pregled - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata

PREGLED PROPISA: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata


Propis - 2000-09-89-1816 Podaci o izvoru: Narodne novine br.: 89 / 2000 - 13.09.2000.

LINK NA PRETRAŽIVANJE - PREGLED INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA
PREPORUKE

Povećajte zaradu svog poduzeća korištenjem internet usluga. Svi proizvodi ponuđeni u našoj Internet trgovini naručuju se putem elektronskog formulara. Ažuriranje stranica za web shopove, za biljne apoteke, ažuriranje stranica za hotele, za ustanove socijalne skrbi pozicioniranje na tražilicama za krojače, internet usluge za edukacijske centre, izrada novih ili ažuriranje starih stranica za geometre kao i za sve druge firme bez obzira na njihovu djelatnost.

Pregled ponude internet usluga - Pregled ponude poslovnih usluga