LINK NA PRETRAŽIVANJE - PREGLED SVIH INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA Pregled - Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-08/09-01/20 od 19. studenoga 2009. godine

PREGLED PROPISA: Rješenje Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije klasa: UP/I-344-08/09-01/20 od 19. studenoga 2009. godine


Propis - 2009-12-154-3801 Podaci o izvoru: Narodne novine br.: 154 / 2009 - 23.12.2009.

LINK NA PRETRAŽIVANJE - PREGLED INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA
PREPORUKE

Poslovne usluge, usluge i partnerstva, oglasi i reklame. Web hosting na serverima u Hrvatskoj, registracija domena, reseller hosting, sustavi za online naplatu kreditnih kartica. Ažuriranje stranica za građevinska poduzeća, za farme goveda, ažuriranje stranica za konstruktore, za brokerske kuće pozicioniranje na tražilicama za trgovačke centre, internet usluge za servisere dizala, izrada novih ili ažuriranje starih stranica za zaklade kao i za sve druge firme bez obzira na njihovu djelatnost.

Pregled ponude internet usluga - Pregled ponude poslovnih usluga