POSLOVNE INFORMACIJE
IZBOR KORISNIH ČLANAKA - LINKOVI

 
Pregled korisnih članaka (abecedno):
Osnovne poslovne knjige
Osnovne vrste transakcija
Osnovni i dopunski porezi
Osnovni podaci o poduzeću
Osnovni proračun zpd-a
Pravo: osnovni vrijednosni papiri su
Pravo: osoba
Pravo: osobe
Osobe kojima menadžeri delegiraju
Pravo: osobine i količinu proizvoda
Osobine vođe i spol menadžera
Osoblje
Pravo: osobna odgovornost članova
Osobni elementi oporezivanja
Osobni odbitci poreznog obveznika
Osobno ponašanje
Osovine
Osovinske matice
Pravo: osposobljenost tijela
Ostala financijska tržišta


Prva stranica | Prethodna | Naredna | Zadnja stranica |
 

Iz Ekonomskog leksikona:

Predmet odlučivanja politike dividendi, podešavanje na novčanom tržištu, nadzorna knjiga izvoza i uvoza bez naplate i plaćanja protuvrijednost, računovodstvene politike i računovodstvene procjene, struktura računa dobiti i gubitka

...Naslovna internet stranica