POSLOVNE INFORMACIJE
IZBOR KORISNIH ČLANAKA - LINKOVI

 
Pregled korisnih članaka (abecedno):
Pravo: ostvarivanje
Ostvarivanje zaštite
Pravo: o sustavu državne uprave
Otapala za masti
Otirači za vrata
Pravo: otkaz člana
Pravo: otkaz kolektivnog ugovora
Pravo: otkaz punomoći
Otkaz u posebnim slučajevima
Otklon štete
Otkupive preferencijalne dionice
Otkup potraživanja bez regresa
Pravo: otpadne vode
Otpisivanje i pripisivanje
Otporno zavarivanje
Otpremnina za odlazak u mirovinu
Pravo: otpust duga jamcu
Otuđenje dijela poduzeća
Otvarači pisama
Pravo: otvaranje nasljedstva


Prva stranica | Prethodna | Naredna | Zadnja stranica |
 

Iz Ekonomskog leksikona:

Prijenos managementa u obiteljskom biznisu, metode obračuna troška zaliha, neispravni računi, analitički postupci u prikupljanju revizijskih dokaza, računalni program i iskaz promjena u obrascu kpi, kreditna metoda ubiranja poreza

...Naslovna internet stranica