PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

PREGLED PRAVNE REGULATIVE - AŽURIRANO
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
web-5-smatrat-ce-se-nkbs NN 35/1993

• 6. Ako kod korisnika obiteljske mirovine, kojemu je priznato pravo na obiteljsku mirovinu na osnovi utvrđenog uzdržavanja u smislu ove odluke naknadno nastanu promjene u imovnom stanju, zbog kojih vlastiti prihodi premašuju svote određene ovom odlukom prestaje pravo na obiteljsku mirovinu s prvim danom idućega mjeseca,nakon nastale promjene.


Stranica 1993-04-35-664 NN 35/1993

• mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske


Internet NN 35/1993

• REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE


Internet stranice NN 35/1993

• Na temelju članka 6. toč.1. i 10. te članka 28. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92)z Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske na sjednici održanoj 20. travnja 1993. donosi


Internet stranice NN 35/1993
• 1. Naknada putnik troškova koja pripada osiguranicima-.individualnim poljoprivrednicima i članovima njikovih obitelji obuhvaća:

Internet stranice NN 35/1993
• b) Naknadu za troškove prehrane i smještaja za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu.

Internet stranice NN 35/1993 • 2. Naknada za troškove prijevoza pripada po najnižoj cijeni za redovita prijevozna sredstva javnog prometa i prema najkraćoj relaciji. Ako osigurana o soba rabi vlastito prijevozno sredstvo, naknada za troškove prijevoza pripada u visini cijene vozne karte javnog prijevoznog sredstva.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled WEB USLUGE
Informacije NN 35/1993 • 4. Naknada za troškove prijevoza skupljim prijevoznim sredstvom javnog prometa pripada, osim u slučajevima iz točke 3. ove odluke, i u slučaju ako su ukupni putni troškovi (točka 1.) manji od troškova koji bi nastali da se osigurana osoba koristila jeftinim prijevoznim sredstvom.
Poslovne stranice NN 35/1993 • 5. Naknada za troškove prehrane i smještaja za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu iznosi 3.835.HRD dnevno i pripada u punoj ili smanjenoj svoti, ovisno o trajanju putovanja i izbivanja. Troškovi noćenja priznaju se prema računu hotelsko-ugostiteljske radne organizacije, najviše do svote za jednokrevetnu sobu, osim najskuplje kategorije.
Pregledi NN 35/1993 • 6. Naknada iz točke 5. ove odluke pripada u punoj svoti ako je putovanje i izbivanje trajalo neprekidno, najmanje 12 sati. Ako putovanje i izbivanje traje manje od 12, a najmanje 8 sati, naknada iz stavka 1. ove točke pripada u smanjenoj svoti, i to u visini od 50% od pune svote, a ako je trajalo manje od 8 sati osigurana osoba nema pravo na naknadu. Ako putovanje i izbivanje traje neprekidno duže od 24 sata, naknada iz stavka 1. ove točke pripada za svaka 24 sata, kao i za ostatak vremena iznad 12 sati u punoj svoti, a za ostatak vremena ispod 12, a iznad 8 sati u smanjenoj svoti iz stavka 2. ove točke. ,
Glasnik NN 35/1993 • 8. Pri obračunu naknade putnih troškova, osigurana osoba podnosi dokaze o danu i satu odlaska na putovanje, o vremenu izbivanja i o danu i satu povratka s putovanja.
Propis NN 35/1993 • 9. Pravo na naknadu troškova prijevoza u odlasku i povratku i naknadu za troškove prekrane i smještaja za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu imaju i osobe određene kao pratioci osigurane osobe, ako je to potrebno prema mišljenju nadležnog stručnog tijela vještaćenja.
Propis NN 35/1993 • mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske
Propis NN 35/1993 • REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 82/96, Broj 140/04, Broj 97/03, Broj 107/01, Broj 42/00, Broj 113/97


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled