PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

PREGLED PRAVNE REGULATIVE - AŽURIRANO
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
web-uprava-moze-obavljati-i-mqzn NN 14/1994

• Vlada Republike Hrvatske osniva Savjet za nacionalne parkove (u daljnjem tekstu: Savjet) kao koordinativno i stručno savjetodavno tijelo.


Stranica 1994-02-14-263 NN 14/1994

• - daje prijedloge u svezi unapređenja zaštite nacionalnih parkova,


Internet NN 14/1994

• - predlaže plan znanstveno-istraživačkih radova za nacionalne parkove, daje mišljenje na:


Internet stranice NN 14/1994

• - donošenje programa gospodarenja šumama posebne namjene za područje nacionalnog parka,


Internet stranice NN 14/1994
• - iz sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske,

Internet stranice NN 14/1994
• Ministar graditeljstva i zaštite okoliša, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe, donosi pravilnik o unutarnjem redu u nacionalnom parku. Ovlašćuje se ministar graditeljstva i zaštite okoliša da u propisu iz stavka 1. ovoga članka može propisati prekršaje te odrediti novčane kazne za te prekršaje.

Internet stranice NN 14/1994 • Danom stupanja na snagu ove Uredbe nastavljaju s radom uprave osnovane temeljem Uredbe o upravljanju nacionalnim parkovima ("Narodne novine", br. 71/92, 100/93, 102/93 i 108/93).
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Informacije NN 14/1994 • Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. ožujka 1994. godine.
Poslovne stranice NN 14/1994 • Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma sabora Republike Hrvat ske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. veljače 1994. donijela
Pregledi NN 14/1994 • O KORIŠTENJU SREDSTAVA AMORTIZACIJE STANOVA I STAMBENIH ZGRADA
Glasnik NN 14/1994 • Sredstva amortizacije koriste se za velike popravke stambenih zgrada. Velikim popravcima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:
Propis NN 14/1994 • 1. radovi na konstruktivnim dijelovima stambene zgrade i to zamjena ili sanacija krovne konstrukcije, sanacija temelja, nosivih zidova, zamjena međukatnih konstrukcija, izgradnja potpornoga zida radi sanacije klizišta i rekonstrukcija dimovodnih kanala;
Propis NN 14/1994 • 5. hidro-izolacijski radovi na zidovima i temeljima stambene zgrade;
Propis NN 14/1994 • 6. zamjena stolarije na zajedničkim dijelovima stambene zgrade, krovne i druge vanjske limarije, te gromobranske instalacije na zgradi;
PRETHODNO - SLJEDEĆA STRANICA IZBOR: Broj 40/97, Broj 103/96, Broj 113/01, Broj 61/09, Broj 99/07, Broj 87/08


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled