PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 2000-04-43-1009 NN 43/2000

• 1. Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave Ivanić Grada, Otočca i Vrbovca objavljene su 20. travnja 2000. godine (»Narodne novine«, br. 42/2000).


Propis NN 43/2000

• 3. Prijedlozi kandidata za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave navedenih u točki 1. ovih Obvezatnih uputa koji se biraju pojedinačno u izbornoj jedinici kao i prijedlozi lista kandidata moraju biti dostavljeni nadležnom izbornom povjerenstvu jedinice lokalne samouprave najkasnije u roku od 12 dana, dakle do


Propis NN 43/2000

• 4. Nadležno izborno povjerenstvo jedinice lokalne samouprave od svih pravovaljano predloženih kandidata mora sastaviti i objaviti listu kandidata izborne jedinice u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih Obvezatnih uputa.


Propis NN 43/2000

• Nadležno izborno povjerenstvo jedinice lokalne samouprave mora prihvatiti i objaviti sve pravovaljano predložene gradske kandidacijske liste, kao i zbirnu listu svih pravovaljano predloženih kandidatskih lista u roku od 48 sati od isteka roka iz točke 3. ovih Obvezatnih uputa.


Propis NN 43/2000
• Nadležno izborno povjerenstvo jedinice lokalne samouprave mora objaviti u lokalnim glasilima listu kandidata izborne jedinice, te sve prihvaćene kandidatske liste i zbirnu listu kandidatskih lista za izbor članova spomenutih predstavničkih tijela u roku

Propis NN 43/2000
• 5. Izborna promidžba traje od dana objave lista kandidata izbornih jedinica i zbirne kandidatske liste jedinice lokalne samouprave pa do 24 sata prije izbora, dakle od

Propis NN 43/2000 • 6. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja) kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata ili procjena rezultata izbora traje od
Propis NN 43/2000 • 7. Nadležna izborna povjerenstva moraju imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave dakle do
Propis NN 43/2000 • 8. Nadležno izborno povjerenstvo mora objaviti koja su biračka mjesta određena s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom biračkom mjestu najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora, dakle do
Propis NN 43/2000 • Biralište se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biralištu omogućit će se glasovanje i nakon 19 sati.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 43/2000 • 10. Birački odbor mora dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta, dakle do
Propis NN 43/2000 • 11. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, dakle do
Propis NN 43/2000 • 12. Gradsko izborno povjerenstvo kad utvrdi rezultate glasovanja za članove gradskog vijeća objavit će odmah rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.
Propis NN 43/2000 • 13. Ustavnost i zakonitost izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave nadzire Ustavni sud Republike Hrvatske i rješava izborne sporove.
Propis NN 43/2000 • 14. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti:
Propis NN 43/2000 • - politička stranka, dvije ili više političkih stranaka, odnosno birači koji su predložili kandidata za člana predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave odnosno listu, kao i nezavisni kandidati i nositelji nezavisnih lista.
Propis NN 43/2000 • 15. Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one stranke o čijim se kandidatskim listama glasovalo na izborima, nezavisni kandidati, odnosno nositelji nezavisnih lista o kojima se glasovalo.
Propis NN 43/2000 • 16. Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova gradskog vijeća podnose se nadležnom županijskom izbornom povjerenstvu u roku od
Propis NN 43/2000 • 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor dakle od 00:00 sati idućeg dana
Propis NN 43/2000 • 17. Nadležno županijsko izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 56/94, Broj 129/07, Broj 98/01, Broj 172/04, Broj 44/03, Broj 47/09


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled