PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis NN 22/1993

• U obavljanju poslova zaštite sigurnosti osoba i vozila pod pratnjom, umjesto svjetla iz stavka 1. točke 1. ovog članka, vozila vojne policije mogu imati dva rotirajuća ili trepčuća svjetla od kojih je jedno crvene, a drugo plave boje.


Propis NN 22/1993

• Policijski motocikli označeni su amblemom vojne policije s obje strane spremnika za gorivo.


Propis NN 22/1993

• Vojna vozila, osim vozila vojne policije, autobusa i osobnih vozila koja se koriste za pratnju i u kontroli prometa, boje se maskirnom bojom koja se sastoji od kombinacije crne, zelene i smeđe boje.


Propis NN 22/1993

• Vozila vojne policije koja se korlste za pratnju i u kontroli prometa boje se zelenom i bijelom bojom i to tako da se bijelom bojom boje vrata, poklopac motora I poklopac prtljažnog prostora (treća - peta vrata), dok je ostali dio vozila zelene boje.


Propis NN 22/1993
• Boje koje se koriste za maskirno bojenje vojnih vozila moraju biti antirefleksne.

Propis NN 22/1993
• Jedinice su obvezne osiguravati ispravno postavljanje registarshih pločica i označvanje vozila.

Propis NN 22/1993 • Na vojna vozila nije dozvoljeno postavljanje oznaka koje nisu predviđene ovim pravilnikom.
Propis NN 22/1993 • Na prednjim vratima vozila s bočnih strana mogu biti nalijepljeni usvojeni amblemi postrojbi.
Propis NN 22/1993 • Ministar obrane propisuje uvjete uporabe i nčin označavanja vozila s posebnini registarskim pločicama.
Propis NN 22/1993 • Ako ovim pravilnikom nije drukčije određeno, na registraciju vojnjh vozila primjenjuju se opći propisi.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 22/1993 • Danom stupanja na snagu pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o registraciji vojnih vozila ("Narodne novine" broj 60/91.)
Propis NN 22/1993 • Ovaj pravilnik stupa,na snagu danom objave u " Narodnim novinama ".
Propis NN 22/1993 • PRIJAVA ZA REGISTRACIJU MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA,HRVATSKE VOJSKE
Propis NN 22/1993 • Na temelju članka 316. stavka 1. točka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92 i 5/93) ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza, donosi
Propis NN 22/1993 • o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila
Propis NN 22/1993 • U Pravilniku o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila ("Narodne novine", broj 12/93) u članku 6. stavku 1. točka 2. briše se:
Propis NN 22/1993 • U članku 10. stavku 2. točke 3. brišu se riječi "stranci iz stavha 1. točke 1. i 2."
Propis NN 22/1993 • U članku 18. u stavku 3. iza riječi "Na registarskoj pločici za" dodaju se riječi "vozila stranaca kojima je odobren produženi boravak ili trajno nastanjenje, kao i".
Propis NN 22/1993 • Oznaka Republike Hrvatshe, koje vozilo registrirano u Republici Hrvatskoj prilikom napuštanja teritorija Republike Hrvatske mora imati bijele je boje, elipsastog oblika, čija je vodoravna os dužine 175 mm, a okomita 115 mm. Na njoj su otisnuta slova HR" crne boje, visine 80 mm, dok je širina ispisane crte 10 mm.
Propis NN 22/1993 • U članku 80. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 154/09, Broj 44/98, Broj 136/06, Broj 29/98, Broj 65/09, Broj 63/99


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled