PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis 1998-03-43-522 NN 43/1998

• Zamjenik Stjepan Horvat, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb


Propis NN 43/1998

• Rukovoditelj: Zoran Marković, ing. građ., Hrvatske vode, VGI "Krapina-Sutla", Klanjec


Propis NN 43/1998

• Zamjenik Josip Muhek, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagorje", d.o.o., Klanjec


Propis NN 43/1998

• Rukovoditelj: Zoran Marković, ing. građ., Hrvatske vode, VGI "Krapina-Sutla", Klanjec


Propis NN 43/1998
• Zamjenici: Željko Barilović, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagorje", d.o.o., Klanjec

Propis NN 43/1998
• Rukovoditelj: Ivan Klarić, dipl. ing. građ., Hrvatske vode, VGO - Sava, Zagreb

Propis NN 43/1998 • Zamjenik: Bolto Čivrag, ing. građ., Hrvatske vode, VGI "Krapina-Sutla", Klanjec
Propis NN 43/1998 • Rukovoditelj: Željko Vukelić, ing. građ., Hrvatske vode, VGI "Krapina-Sutla", Klanjec
Propis NN 43/1998 • Zamjenik Mladen Crnković, ing. građ., "Vodoprivreda Zagorje", d.o.o., Klanjec
Propis NN 43/1998 • Rukovoditelj: Željko Vukelić, ing. građ., Hrvatske vode, VGI "Krapina-Sutla", Klanjec
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 43/1998 • Zamjenik Mladen Crnković, ing. građ., "Vodoprivreda Zagorje", d.o.o., Klanjec
Propis NN 43/1998 • Rukovoditelj: Zoran Marković, ing. građ., Hrvatske vode, VGI "Krapina-Sutla", Klanjec
Propis NN 43/1998 • Zamjenik: Zdenko Cipriš, građ. tehn., Vodoprivreda Zagorje, d.o.o., Klanjec
Propis NN 43/1998 • Rukovoditelj: Ivan Rožić, dipl. ing., Hrvatske vode, VGO - Sava, Zagreb
Propis NN 43/1998 • Zamjenik: Borislav Vedrina, dipl. ing., Hrvatske vode, VGI "Kupa-Una", Karlovac
Propis NN 43/1998 • Rukovoditelj: Radoje Radaković, dipl. ing. građ., Hrvatske vode, VGO - Sava, Zagreb
Propis NN 43/1998 • Zamjenik Ignac Rataić, građ. tehn., "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac
Propis NN 43/1998 • Rukovoditelj: Dubravka Lenuzzi, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Kupa-Una", Karlovac
Propis NN 43/1998 • Zamjenik Marko Šajatović, dipl. ing. građ., "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o. Karlovac
Propis NN 43/1998 • Rukovoditelj: Marko Šajatović, dipl. ing. građ., "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 69/09, Broj 91/96, Broj 132/06, Broj 71/06, Broj 135/04, Broj 76/99


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled