PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2009-06-75-1784 NN 75/2009

• – izvozu šumskog reprodukcijskog materijala (informacijska isprava).


Stranica 2009-06-75-1784 NN 75/2009

• (3) Oblik, sadržaj i način korištenja informacijske isprave propisuje ministar.


Stranica 2009-06-75-1784 NN 75/2009

• (1) Troškove izrade stručnog mišljenja iz članka 29. stavka 3. ovoga Zakona u postupku upisa u Registar snosi podnositelj zahtjeva.


Stranica 2009-06-75-1784 NN 75/2009

• (2) Troškove izrade Programa gospodarenja te izvođenja komparativnih i genetskih testova snosi podnositelj zahtjeva za upis šumskog sjemenskog objekta, odnosno njegov pravni slijednik.


Internet NN 75/2009
• (3) Troškove pretraga šumskog reprodukcijskog materijala obavljenih na zahtjev nadležnog inspektora radi utvrđivanja podrijetla, kakvoće i istovjetnosti šumskog reprodukcijskog materijala, ako je rezultat analize nepovoljan za dobavljača, plaća dobavljač ili krajnji korisnik šumskog reprodukcijskog materijala kod kojega je izvršen inspekcijski pregled.

Internet stranice NN 75/2009
• (4) Troškove mjera, naređenih inspekcijskim nadzorom šumskog reprodukcijskog materijala kod dobavljača ili korisnika, snosi dobavljač, odnosno korisnik.

Internet stranice NN 75/2009 • (5) Troškove nastale provedbom članka 41., 42. i 43. ovoga Zakona snosi Republika Hrvatska.
Internet stranice NN 75/2009 • 1. vodi Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala, Registar te evidencije o proizvodnji i uvozu šumskog reprodukcijskog materijala,
Internet stranice NN 75/2009 • 3. izdaje odobrenja za uvoz šumskog reprodukcijskog materijala,
Internet stranice NN 75/2009 • 4. priprema izvještaje, analize, informacije i druge materijale za institucije i međunarodne organizacije koje Republika Hrvatska izvještava u skladu s posebnim propisima iz područja šumskog reprodukcijskog materijala,
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 75/2009 • 5. surađuje u pripremanju međunarodnih sporazuma koje Vlada Republike Hrvatske sklapa na području šumskog reprodukcijskog materijala i skrbi o njihovom izvođenju,
Informacije NN 75/2009 • 6. uspostavlja i vodi informacijski sustav na području proizvodnje i uvoza šumskog reprodukcijskog materijala.
Poslovne stranice NN 75/2009 • 4. utvrđuje jedinstvenost ekoloških odnosa različitih provenijencija,
Pregledi NN 75/2009 • 5. u šumama prati korištenje uvezenog šumskog reprodukcijskog materijala svojti od gospodarskog značaja i rijetkih šumskih svojti, u kategorijama »poznato podrijetlo« i »selekcioniran«,
Besplatno NN 75/2009 • 6. vodi evidenciju o korištenju uvezenog šumskog reprodukcijskog materijala prema mjestu korištenja, šumskoj svojti drveća, količini, kategoriji, podrijetlu, provenijencijama, godini sjetve i sadnje te starosti šumskog reprodukcijskog materijala,
Glasnik NN 75/2009 • 8. ustanovljava sjemensku štedionicu, genetsku i sjemensku banku svojti šumskog drveća.
Propis NN 75/2009 • (1) Radi osiguravanja istovjetnosti šumskog reprodukcijskog materijala u svim fazama proizvodnje, uspostavlja se stručni nadzor čitavog procesa, od sakupljanja šumskog reprodukcijskog materijala u šumskom sjemenskom objektu do njegove dostave krajnjem korisniku, koji provodi Službeno tijelo.
Propis NN 75/2009 • (2) Stručni nadzor provođenja mjera propisanih Programom gospodarenja provodi Službeno tijelo.
Propis NN 75/2009 • (3) Način provođenja ocjenjivanja potencijalnih šumskih sjemenskih objekata i obrazac ocjenjivačkog lista sa stručnim mišljenjem te način provođenja stručnog nadzora i obrazac zapisnika s mišljenjem propisuje ministar.
Propis NN 75/2009 • (4) Europska komisija može, u suradnji sa Službenim tijelom, provoditi kontrole da bi se osigurala potpuna primjena odredbi ovoga Zakona. Osobita pozornost prilikom kontrole bit će usmjerena na provjeru udovoljavanja šumskog reprodukcijskog materijala uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 132/05, Broj 145/08, Broj 102/07, Broj 109/07, Broj 70/08, Broj 33/92


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled