PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2005-11-133-2480 NN 133/2005

• Na ročištu održanom 18. rujna 2002. godine odlučeno je o saslušanju svjedoka te su isti saslušani na ročištu održanom 17. siječnja 2003. godine.


Stranica 2005-11-133-2480 NN 133/2005

• Podneskom od 14. travnja 2003. podnositeljica ponovno specificira tužbeni zahtjev.


Stranica 2005-11-133-2480 NN 133/2005

• Nakon toga, održana su ročišta 14. svibnja 2003., 17. rujna 2003. i 29. listopada 2003. godine, na kojemu je glavna rasprava zaključena.


Stranica 2005-11-133-2480 NN 133/2005

• Podneskom od 19. studenoga 2003. godine podnositeljica je predložila preotvaranje glavne rasprave te ponovno specificirala tužbeni zahtjev. Na ročištu održanom 19. travnja 2004. godine glavna rasprava je nastavljena i ponovno zaključena.


Internet NN 133/2005
• Rješenje i presuda broj: Pr-4932/00 objavljeni su na ročištu održanom 3. svibnja 2004. godine. Tom odlukom obvezan je drugotuženik Grad Zagreb na naknadu štete dok se u odnosu na ostale tuženike tužba smatra povučenom.

Internet stranice NN 133/2005
• Predmet se povodom žalbe drugotuženika i žalbe podnositeljice od 16. lipnja 2004. nalazi kod Županijskog suda u Zagrebu pod brojem: Gžr-2367/04.

Internet stranice NN 133/2005 • 3. Mjerodavno pravo sadržano je u odredbi članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i odredbama članka 63. Ustavnog zakona.
Internet stranice NN 133/2005 • Prvostupanjski parnični postupak započeo je 17. rujna 1993. godine tužbom podnositeljice protiv više tuženika Općinskom sudu u Zagrebu radi naknade štete.
Internet stranice NN 133/2005 • Ustavna tužba podnijeta je dana 12. studenoga 2004. godine, a do tog dana postupak nije pravomoćno okončan pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak trajao ukupno jedanaest (11) godina, jedan (1) mjesec i dvadeset pet (25) dana, a nakon stupanja na snagu Zakona o potvrđivanju Konvencije pa do podnošenja ustavne tužbe postupak je trajao sedam (7) godina i šest (6) dana.
Internet stranice NN 133/2005 • Postupak se u razmatranom, pravno relevantnom razdoblju vodio najvećim dijelom pred Općinskim sudom u Zagrebu (više od šest godina) te je u tom razdoblju do podnošenja ustavne tužbe održano dvanaest ročišta, provedena su dva vještačenja te donesena prvostupanjska presuda i predmet povodom žalbe proslijeđen Županijskom sudu u Zagrebu.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 133/2005 • 4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJICE USTAVNE TUŽBE(TUŽITELJICE U PARNIČNOM POSTUPKU)
Informacije NN 133/2005 • Podnositeljica ustavne tužbe, kao tužiteljica u parničnom postupku, djelomice je pridonijela duljini postupka jer je tražila dopunska vještačenja, nekoliko puta mijenjala tužbeni zahtjev, kao i osobe tuženika, te tražila preotvaranje već zaključene glavne rasprave.
Poslovne stranice NN 133/2005 • Ustavni sud utvrđuje da je riječ o složenijem predmetu s obzirom na više osoba tuženika, zatim na nužnost provođenja financijskog i medicinskog vještačenja u nekoliko navrata, a saslušavano je i nekoliko svjedoka.
Pregledi NN 133/2005 • 5. Ustavni sud utvrđuje da se predmet vodio u trajanju duljem od jedanaest godina. Međutim, unatoč činjenici da u razmatranom, pravno relevantnom razdoblju nije bilo duljih razdoblja neaktivnosti suda te da je prvostupanjski sud proveo brojne procesne radnje, Ustavni sud ocjenjuje da je ukupnim trajanjem postupka u konkretnom predmetu te činjenicom da se postupak i nadalje vodi pred sudom drugog stupnja povrijeđeno pravo podnositeljice na suđenje u razumnom roku, zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.
Besplatno NN 133/2005 • Stoga je, u smislu odredbe članka 63. Ustavnog zakona, donijeta odluka kao pod točkama I. i II. izreke ove odluke.
Glasnik NN 133/2005 • 6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.
Propis NN 133/2005 • Visinu naknade, zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj. U konkretnom slučaju Sud je uzeo u obzir i doprinos podnositeljice duljini postupka.
Propis NN 133/2005 • 7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.
Propis NN 133/2005 • 8. Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.
Propis NN 133/2005 • Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Željko Potočnjak, predsjednik Vijeća, te suci Ivan Matija, Agata Račan, Smiljko Sokol, Nevenka Šernhorst i Milan Vuković, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi D. B. iz V., na sjednici održanoj dana 20. listopada 2005. godine, jednoglasno je donio
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 74/05, Broj 32/94, Broj 92/04, Broj 46/97, Broj 84/07, Broj 158/02


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled