LINK NA PRETRAŽIVANJE - PREGLED SVIH INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA Pregled Pravna pitanja
Poslovne i internet usluge - Internet marketing - Poslovne usluge za bolju konkurentnost u tržišnom gospodarstvu. Unikatni dizajn, izrada internet stranica po svjetski priznatim standardima W3C. Primjena CSS-a. Izrada online kataloga za bolnice, internet stranica za domove umirovljenika, web portala za kulturno umjetnička društva, internet prezentacija za usluge radionica optike trapova, poslovnih stranica za samostalne djelatnike, multimedijalnih oglasa za grafičke studije, stranica za glazbenike i svih drugih internet usluga za sve udruge, tvrtke i obrte.

Pravna pitanjaPREGLED SVIH PROPISA OD 1990. DO 2010. GODINE

Propis Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede
Narodne novine br.: 1/2000 - (04.01.2000.) - Otvori >>
Propis Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta
Narodne novine br.: 1/2000 - (04.01.2000.) - Otvori >>
Propis Pravilnik o programu stručnoga ispita za stečajnoga upravitelja i načinu njegova polaganja
Narodne novine br.: 2/2000 - (07.01.2000.) - Otvori >>
Propis Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevnih inspektora i nadzornika
Narodne novine br.: 2/2000 - (07.01.2000.) - Otvori >>
Propis Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
Narodne novine br.: 2/2000 - (07.01.2000.) - Otvori >>
Propis Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini i načinu plaćanja naknade za pokrivanje troškova nadzora i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe koji se uvoze u Republiku Hrvatsku
Narodne novine br.: 2/2000 - (07.01.2000.) - Otvori >>
Propis Rješenje o dopuni rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje poslova provjere opće zdravstvene te posebne duševne i tjelesne sposobnosti zaštitara, privatnih detektiva i zaposlenika
Narodne novine br.: 2/2000 - (07.01.2000.) - Otvori >>
Propis Rješenje o određivanju zdravstvenih i drugih ustanova za analizu uzoraka krvi i mokraće radi utvrđivanja koncentracije alkohola, prisustva opojnih droga ili psihoaktivnih tvari
Narodne novine br.: 2/2000 - (07.01.2000.) - Otvori >>
Propis Odluka o objavljivanju promijenjenih Međunarodnih računovodstvenih standarda
Narodne novine br.: 2/2000 - (07.01.2000.) - Otvori >>
Propis Pravilnik o vođenju Upisnika o markama duhanskih proizvoda te Upisnika o uvoznicima i izvoznicima duhana i duhanskih proizvoda
Narodne novine br.: 3/2000 - (10.01.2000.) - Otvori >>
Propis Pravilnik o vođenju Upisnika proizvođača i o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje duhanskih proizvoda
Narodne novine br.: 3/2000 - (10.01.2000.) - Otvori >>
Propis Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike
Narodne novine br.: 3/2000 - (10.01.2000.) - Otvori >>
Propis Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi
Narodne novine br.: 3/2000 - (10.01.2000.) - Otvori >>
Propis Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Ivanu Klampflu iz Ivanca
Narodne novine br.: 3/2000 - (10.01.2000.) - Otvori >>
Propis Rješenje o produljenju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Mariji Miko iz Orehovice
Narodne novine br.: 3/2000 - (10.01.2000.) - Otvori >>
Propis Rješenje o produljenju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Damiru Bačaku iz Splita
Narodne novine br.: 3/2000 - (10.01.2000.) - Otvori >>
Propis Rješenje o produljenju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Zvonku Petroviću iz Splita
Narodne novine br.: 3/2000 - (10.01.2000.) - Otvori >>
Propis Rješenje o produljenju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Stjepku Vojkoviću iz Splita
Narodne novine br.: 3/2000 - (10.01.2000.) - Otvori >>
Propis Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica privatnim izdanjem trgovačkom društvu BRODSKO POSAVSKA BANKA d.d. Slavonski Brod
Narodne novine br.: 3/2000 - (10.01.2000.) - Otvori >>
Propis Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju komercijalnih zapisa PLAVE LAGUNE d.d. Poreč
Narodne novine br.: 3/2000 - (10.01.2000.) - Otvori >>

Početak liste | Prethodna stranica | Naredna stranica | Kraj liste |
Pregled po godinama / Pretraživanje

NASLOVNA STRANICA - PREGLED INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA