LINK NA PRETRAŽIVANJE - PREGLED SVIH INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA Javne objave
Poslovni centar - Preporuke za bolje poslovanje. Razvoj poslovnog modela, usluge razvoja poslovanja i internet usluge. Zakup web hosting paketa na Linux ili Windows serverima, zakup web domena. Izrada internetskih stranica za auto radionice, stranica za zavode i zaklade, za golf klubove, internetskih stranica za poljoprivredne kombinate, internetskih stranica za fitness, za ugostiteljstvo, za javne službe i sve druge, bez obzira na njihovu djelatnost, svima su danas neophodne stranice na Internetu.

Ponuda - Javne objavePRAVILNICI - Pregled od 1990. do 2010. godine

Javne objave Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vodomjere za toplu vodu
Narodne novine br.: 17/2000 - (09.02.2000.) - >>
Zakonske naredbe Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske digitalne električne termometre za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela
Narodne novine br.: 17/2000 - (09.02.2000.) - >>
Izbor pravnih odluka Popis ovlaštenih ispitnih laboratorija kojima je ovlaštenje oduzeto prema zahtjevima pravilnika o općim uvjetima koje moraju zadovoljiti ovlašteni
Narodne novine br.: 17/2000 - (09.02.2000.) - >>
Pregled svih zakona Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima
Narodne novine br.: 18/2000 - (10.02.2000.) - >>
Pravna klinika Drugi ispravak Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice
Narodne novine br.: 18/2000 - (10.02.2000.) - >>
Izbori i pregledi Pravilnik o unutarnjem poslovanju u državnim pravobraniteljstvima
Narodne novine br.: 19/2000 - (11.02.2000.) - >>
Zakonski tekstovi Pravilnik o kakvoći meda i drugih pčelinjih proizvoda
Narodne novine br.: 20/2000 - (16.02.2000.) - >>
Prateći zakoni Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o izvršavanju vojne obveze i obavljanju civilne službe
Narodne novine br.: 21/2000 - (18.02.2000.) - >>
Naredbe i propisi Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o visini naknade za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih telekomunikacijskih djelatnosti i načinu plaćanja
Narodne novine br.: 22/2000 - (23.02.2000.) - >>
Zakonske odluke Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa
Narodne novine br.: 23/2000 - (25.02.2000.) - >>
Ograničenja Pravilnik o kaznenoj evidenciji
Narodne novine br.: 25/2000 - (29.02.2000.) - >>
Arhivska građa Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu stavljanja u promet sredstava za zaštitu bilja
Narodne novine br.: 25/2000 - (29.02.2000.) - >>
Gospodarstvo Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila toplinske energije
Narodne novine br.: 25/2000 - (29.02.2000.) - >>
Pravna regulativa Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe amaterskih radijskih postaja
Narodne novine br.: 26/2000 - (03.03.2000.) - >>
Web stranice sa propisima Pravilnik o određivanju stvarnih troškova uporabe podataka državne izmjere i katastra nekretnina
Narodne novine br.: 26/2000 - (03.03.2000.) - >>
Hrvatski zakoni Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina
Narodne novine br.: 26/2000 - (03.03.2000.) - >>
Novo izdanje Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije državne granice
Narodne novine br.: 26/2000 - (03.03.2000.) - >>
Svrhovito Pravilnik o programu, uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita
Narodne novine br.: 26/2000 - (03.03.2000.) - >>
Odluke u hrvatskoj Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o visini naknade za obavljanje telekomunikacijskih usluga i drugih telekomunikacijskih djelatnosti i načinu plaćanja
Narodne novine br.: 26/2000 - (03.03.2000.) - >>
Objava dokumenata Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe
Narodne novine br.: 27/2000 - (08.03.2000.) - >>

Početak liste | Prethodna stranica | Naredna stranica | Kraj liste |
Pregled po godinama / Drugi propisi

NASLOVNA STRANICA - PREGLED INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA