LINK NA PRETRAŽIVANJE - PREGLED SVIH INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA Nova izdanja zakona
Poslovni centar - Preporuke za bolje poslovanje. Pružanje stručne pomoći u svim segmentima poslovanja, a naročito u segmentu internet poslovanja. Kartičnom naplatom osiguravate sigurnost sebe kao vlasnika trgovine i svojih kupaca. Pokrenite svoju internet trgovinu. Izrada kvalitetnih internet stranica za servise za klima uređaje, izrada CMS stranica za trgovine mobitelima, izrada oglasa za radionice za popravak motora, održavanje stranica za čišćenje objekata, hosting stranica za rezervacije apartmana, e-mail serveri za špediterske agencije, izrada internet baza podataka za hotele i sve druge internet usluge za sve djelatnosti i za sve vrste poslovnih subjekata.

Ponuda - Nova izdanja zakonaPRAVILNICI - Pregled od 1990. do 2010. godine

Nova izdanja zakona Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima
Narodne novine br.: 4/1990 - (06.02.1990.) - >>
Pregled kaznenih odredbi Pravilnik o vježbaonicama
Narodne novine br.: 6/1990 - (15.02.1990.) - >>
Pravna tražilica Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjem poslovanju redovnih sudova (Sudski poslovnik)
Narodne novine br.: 8/1990 - (24.02.1990.) - >>
Temeljna prava Pravilnik o polaganju stručnog ispita za turističke vodiče i ispita za turističke pratioce
Narodne novine br.: 8/1990 - (24.02.1990.) - >>
Alineja Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu postavljanja i obilježevanja pontonskih mostova te uvjetima plovidbe kroz otvore tih mostova
Narodne novine br.: 18/1990 - (30.04.1990.) - >>
Pravni imenici Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izradi studije o utjecaju na okolinu
Narodne novine br.: 14/1990 - (10.04.1990.) - >>
Pravilnici i zakoni Pravilnik o načinu rada Komisije za ocjenjivanje rukopisa udžbenika u osnovnom i srednjem usmjerenom obrazovanju
Narodne novine br.: 15/1990 - (17.04.1990.) - >>
Pravna pomoć za građane Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Stalnom izbranom sudu pri Privrednoj komori Hrvatske
Narodne novine br.: 15/1990 - (17.04.1990.) - >>
Naredbe i propisi Pravilnik o načinu prijavljivanja za pravosudni ispit i o sastavu i načinu rada Ispitne komisije za polaganje pravosudnog ispita
Narodne novine br.: 17/1990 - (28.04.1990.) - >>
Besplatni uvid Pravilnik o sastavu i načinu rada Natječajne komisije za popunjavanje slobodnih radnih mjesta pripravnika u pravosudnim organima
Narodne novine br.: 17/1990 - (28.04.1990.) - >>
Provedba propisa Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidencija prema Zakonu o zaštiti boraca narodnooslobodičakog rata
Narodne novine br.: 17/1990 - (28.04.1990.) - >>
Proglašenja zakona Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidencije prema Zakonu o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida
Narodne novine br.: 17/1990 - (28.04.1990.) - >>
Komisije Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidenaje prema Zakonu o zaštiti žrtava fašističkog terora i građanskih žrtava rata
Narodne novine br.: 17/1990 - (28.04.1990.) - >>
Pravne smjernice Pravilnik o izmjenama Pravilnika o održavanju reda u lukama i pristaništima te na ostalim dijelovima obalnog mora i unutrašnjim plovnim putovima
Narodne novine br.: 18/1990 - (30.04.1990.) - >>
Pravna regulativa Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola
Narodne novine br.: 23/1990 - (25.05.1990.) - >>
Novo izdanje Pravilnik o načinu rukovanja i čuvanja izbornog materijala
Narodne novine br.: 23/1990 - (25.05.1990.) - >>
Hrvatska baza Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim uvjetima koji moraju biti ispunjeni za izdavanje zemljišta za kampiranje turistima
Narodne novine br.: 24/1990 - (28.05.1990.) - >>
Pregled baze Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati plovni objekti građana za pružanje turistima i putnicima usluga smještaja, prehrane, pića i napitaka...
Narodne novine br.: 24/1990 - (28.05.1990.) - >>
Regulacija propisa Pravilnik o legitimaciji i izgledu značke turističkog vodiča
Narodne novine br.: 24/1990 - (28.05.1990.) - >>
Usklađivanje zakona Pravilnik o vrstama i kategorijama luka nautičkog turizma i o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za pružanje usluga za potrebe nautičkog turizma
Narodne novine br.: 24/1990 - (28.05.1990.) - >>

Početak liste | Prethodna stranica | Naredna stranica | Kraj liste |
Pregled po godinama / Drugi propisi

NASLOVNA STRANICA - PREGLED INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA