PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled usluga

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Stranica HR2008-02-21-642 NN 21/2008

• 4. U ovom postupku mjerodavne su sljedeće odredbe Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 150/05.):


Stranica 2008-02-21-642 NN 21/2008

• Postupak za imenovanje predsjednika suda pokreće ministar pravosuđa najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata predsjednika suda, odnosno najkasnije 30 dana nakon prestanka dužnosti predsjednika suda iz drugih zakonom određenih razloga.


Stranica 2008-02-21-642 NN 21/2008

• (1) Ministar pravosuđa objavljuje oglas u »Narodnim novinama« i poziva na podnošenje prijave za slobodno mjesto predsjednika suda u roku od 30 dana.


Stranica 2008-02-21-642 NN 21/2008

• (2) Kandidat može biti sudac suda iste vrste i istog stupnja suda u kojem se imenuje predsjednik suda ili sudac višeg suda.


Internet NN 21/2008
• (3) Predsjednik sudačkog vijeća zatražit će od Ministarstva pravosuđa i predsjednika suda u kojem je kandidat sudac ocjene obnašanja sudačke dužnosti i druge podatke iz evidencije sudaca, koji su nužni za utvrđivanje stručne sposobnosti kandidata za obavljanje dužnosti predsjednika suda.

Internet stranice NN 21/2008
• (4) Predsjednik sudačkog vijeća zatražit će od predsjednika neposredno višeg suda mišljenje o kandidatima za predsjednika.

Internet stranice NN 21/2008 • (1) Na temelju podataka i mišljenja iz članka 111. ovoga Zakona sudačko vijeće utvrđuje kandidate koji ispunjavaju uvjete za predsjednika suda, i predlaže ministru pravosuđa da jednog od njih imenuje za predsjednika suda.
Internet stranice NN 21/2008 • (2) Prijedlog sudačkog vijeća mora biti obrazložen za svakog kandidata i mora sadržavati ocjenu obnašanja sudačke dužnosti iz članka 88. ovoga Zakona.
Internet stranice NN 21/2008 • (1) Ministar pravosuđa dužan je donijeti obrazloženu odluku o prijedlogu u roku od 30 dana nakon primitka prijedloga.
Internet stranice NN 21/2008 • (2) Ako se na oglas ne javi niti jedan kandidat ili ministar ne imenuje za predsjednika suda ni jednog od kandidata koje je utvrdilo sudačko vijeće, ponavlja se postupak iz članka 111. ovoga Zakona.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Vijesti NN 21/2008 • 5. Upravni sud utvrđuje da iz sadržaja spisa predmeta proizlazi da je ministrica pravosuđa objavila oglas za mjesto predsjednika Općinskog suda u V., na koje su se pravodobno prijavile dotadašnja predsjednica K. P. (podnositeljica), Ž. J. i B. P.-T.
Informacije NN 21/2008 • Sudačko vijeće Županijskog suda u Virovitici dostavilo je Ministarstvu pravosuđa mišljenje i prijedlog za imenovanje predsjednika općinskih sudova na području nadležnosti Županijskog suda u Virovitici, a među ostalim i za predsjednika Općinskog suda u V. Tim prijedlogom predloženo je ministrici pravosuđa da predsjednikom Općinskog suda u V imenuje jednu od kandidatkinja – K. P., Ž. J. ili B. P.-T.
Poslovne stranice NN 21/2008 • Ministrica pravosuđa je između tri kandidatkinje koje je predložilo sudačko vijeće, za predsjednicu Općinskog suda u V. imenovala Ž. J.
Pregledi NN 21/2008 • Iz zapisnika sa sjednice Sudačkog vijeća Županijskog suda u Virovitici od 2. ožujka 2006. proizlazi da je sjednici nazočilo devet članova, među kojima su Ž. J. i B. P.-T. Upravni sud utvrđuje da imenovane nisu morale biti izuzete sa sudjelovanja na navedenoj sjednici sudačkog vijeća, jer Zakon o sudovima takvo izuzeće ne propisuje. Nadalje, odredba članka 42. Zakona o općem upravnom postupku se ne primjenjuje na odlučivanje u sudačkom vijeću, jer ta odredba propisuje koje se osobe moraju izuzeti kod odlučivanja o upravnom predmetu, a odluku je u ovom slučaju donijela ministrica pravosuđa, a ne sudačko vijeće.
Besplatno NN 21/2008 • Upravni sud, također utvrđuje da nije nedopušteno članovima sudačkog vijeća glasovati za više kandidata, jer sudačko vijeće utvrđuje koji kandidati ispunjavaju uvjete za predsjednika suda i predlaže ministrici pravosuđa da jednog od njih imenuje predsjednikom suda. Iz zapisnika sa sjednice sudačkog vijeća proizlazi da su svi članovi vijeća pomoću pripremljenih glasačkih listića za svakog od kandidata glasovali predlažu li ili ne pojedinog kandidata. Kako se glasovalo za svakog pojedinog kandidata ponaosob, isti član sudačkog vijeća mogao je glasovati na način da je podržao kandidaturu jednog ili više kandidata.
Glasnik NN 21/2008 • Ustavni sud utvrđuje da mišljenje sudačkog vijeća o najprikladnijem kandidatu između predloženih koji ispunjavaju uvjete ne obvezuje ministricu pravosuđa, pa ona može za predsjednika suda imenovati bilo kojeg kandidata za kojeg je sudačko vijeće utvrdilo da ispunjava uvjete za predsjednika suda.
Propis NN 21/2008 • 6. Ustavni sud utvrđuje da su se prilikom glasovanja o kandidatkinjama za položaj predsjednice Općinskog suda u V. kandidatkinje Ž. J. i B. P.-T., kao članice sudačkog vijeća, morale izuzeti od glasovanja o svojoj kandidaturi. Naime, sudačko vijeće ima i zamjenske članove koji su trebali sudjelovati kod odlučivanja u ovom slučaju.
Propis NN 21/2008 • Postupak može biti objektivno i nepristrano proveden samo ako u njemu ne sudjeluju osobe koje su osobno zainteresirane za ishod postupka (Nemo iudex in causa sua). To opće pravilo treba primijeniti i u radu sudačkih vijeća prema Zakonu o sudovima.
Propis NN 21/2008 • Međutim, kako je u konkretnom slučaju svaka od predloženih kandidatkinja dobila isti broj glasova, te kako su sve tri predložene ministrici pravosuđa za imenovanje za predsjednika suda, u konkretnom slučaju navedena relativno bitna povreda postupovnih odredbi nije bila od utjecaja na pravilnost odluke o imenovanju predsjednice suda, te ujedno nisu ni povrijeđena ustavna prava podnositeljice koje je istaknula u ustavnoj tužbi.
Propis NN 21/2008 • Ministrica pravosuđa je ovlaštena izabrati osobu koja će biti predsjednik suda između kandidata koji zadovoljavaju zakonske uvjete za obavljanje te dužnosti. Pri tome je mišljenje sudačkog vijeća ne obvezuje, što znači da ona po istom ne mora postupiti.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 151/03, Broj 95/00, Broj 60/96, Broj 101/01, Broj 85/06, Broj 59/90


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE Pregled