LINK NA PRETRAŽIVANJE - PREGLED SVIH INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA Pristup pravilnicima
Poslovni centar - Preporuke za bolje poslovanje. Usluge oglašavanja na Google-u, Yahoo-u i ostalim pretraživačima, te zakup oglasnog prostora na Internet portalima. Imate web stranicu a nemate posjetitelje. Prijava u tražilice i web kataloge što je osnovni preduvjet za Vašu pristunost na internetu. Izrada web stranica za proizvođače lijekova i kozmetičkih preparata, web stranica za ordinacije za plastičnu i estetsku kirurgiju, za vlasnike malih firmi, izrada web stranice za farmaciju, za vozače autobusa, web stranice za auto mehaničarske radionice, stranice za arhitekte kao i za sve druge, baš sve, djelatnosti.

Ponuda - Pristup pravilnicimaPRAVILNICI - Pregled od 1990. do 2010. godine

Pristup pravilnicima Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu
Narodne novine br.: 148/1999 - (30.12.1999.) - >>
Obrade zakona Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu
Narodne novine br.: 148/1999 - (30.12.1999.) - >>
Važni zakoni Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na osposobljavanje za samostalan život i rad
Narodne novine br.: 148/1999 - (30.12.1999.) - >>
Besplatni pristup Pravilnik o uvjetima glede posebnih mjera zaštite na radu s otrovima u pravnim osobama koje rabe otrove u znanstvenoistraživačke svrhe
Narodne novine br.: 148/1999 - (30.12.1999.) - >>
Poslovna matica Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
Narodne novine br.: 148/1999 - (30.12.1999.) - >>
Legal Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o temeljnim zahtjevima za opremu, zaštitne sustave i komponente namijenjene eksplozivnoj atmosferi plinova, para, maglica i prašina
Narodne novine br.: 148/1999 - (30.12.1999.) - >>
Izvid prava Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
Narodne novine br.: 1/2000 - (04.01.2000.) - >>
Pravna pitanja Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede
Narodne novine br.: 1/2000 - (04.01.2000.) - >>
Radna praksa Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta
Narodne novine br.: 1/2000 - (04.01.2000.) - >>
Pretraživanje odluka Pravilnik o programu stručnoga ispita za stečajnoga upravitelja i načinu njegova polaganja
Narodne novine br.: 2/2000 - (07.01.2000.) - >>
Valjani propisi Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevnih inspektora i nadzornika
Narodne novine br.: 2/2000 - (07.01.2000.) - >>
Vaši izvještaji Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
Narodne novine br.: 2/2000 - (07.01.2000.) - >>
Konačne zbirke Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini i načinu plaćanja naknade za pokrivanje troškova nadzora i utvrđivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe koji se uvoze u Republiku Hrvatsku
Narodne novine br.: 2/2000 - (07.01.2000.) - >>
Službene objave propisa Pravilnik o vođenju Upisnika o markama duhanskih proizvoda te Upisnika o uvoznicima i izvoznicima duhana i duhanskih proizvoda
Narodne novine br.: 3/2000 - (10.01.2000.) - >>
Dopune važećih propisa Pravilnik o vođenju Upisnika proizvođača i o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje duhanskih proizvoda
Narodne novine br.: 3/2000 - (10.01.2000.) - >>
Agencije i fondovi Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike
Narodne novine br.: 3/2000 - (10.01.2000.) - >>
Pravni tekstovi Izmjena Pravilnika o javnoj informacijskoj knjižnici Komisije
Narodne novine br.: 3/2000 - (10.01.2000.) - >>
Informiranje Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema za pogon motornih vozila plinom
Narodne novine br.: 4/2000 - (14.01.2000.) - >>
Analiza pravnih propisa Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika
Narodne novine br.: 6/2000 - (19.01.2000.) - >>
Uvid javnosti Pravilnik o očevidniku i dostavi podataka o gospodarskom ribolovu na moru
Narodne novine br.: 6/2000 - (19.01.2000.) - >>

Početak liste | Prethodna stranica | Naredna stranica | Kraj liste |
Pregled po godinama / Drugi propisi

NASLOVNA STRANICA - PREGLED INFORMACIJA I POSLOVNIH USLUGA