PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis NN 23/1994

• Seroprofilaksa protiv virusne žutice tipa A obvezatna je za:


Propis NN 23/1994

• 1. trudnice i osobe s prethodno oštećenom jetrom ako su bile u dodiru s oboljelim od zarazne žutice tipa A;


Propis NN 23/1994

• 2. osobe koje na poslovima prerade krvi i proizvodnje krvnih preparata rade na mjestima gdje dolaze u neposredan dodir s krvlju u slučaju povrede (ubod i slićne povrede) ili usisivanja krvnog seruma.


Propis NN 23/1994

• Obvezna zaštita imunim serumom provodi se prilikom pojave oboljenja od zarazne žutice tipa A kud djece sa smetnjama u psihofizićkom razvoju koja su smještena u ustanovama socijalne zaštite. Iznimno u slučaju progresivnog porasta oboljenja od zarazne žutice i unatoć provedenih higijensko-sanitarnoprotuepidemijskih mjera provest će se zaštita imunim serumom djece i mladeži koja se nalaze u ustanovama za smještaj djece i mladeži. Primjena imunog seruma provodi se na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo


Propis NN 23/1994
• Seroprofilksa protiv virusne žutice tipa B obvezatna je za:

Propis NN 23/1994
• 1. Trudnice s prethodno oštećenom jetrom, ako su bile u dodiru s oboljelim od virusne žutice;

Propis NN 23/1994 • 3. Osobe koje su bile izložene izravnom dodiru sa zaraznim materijalom. Seroprofilaksa se obavlja inramuskularnim davanjem hamanog hepatitisa B imunoglobulina.
Propis NN 23/1994 • Zaštita lijekovima (kemoprofilaksa) protiv kolere obvezatna je za sve osobe za koje se utvrđi da su bile u obiteljskom kontaktu.
Propis NN 23/1994 • Kemoprofilaksa protiv kolere obavlja se davanjem odgovarajuće doze tetraciklina.
Propis NN 23/1994 • 1. za osobe u dobi do navršene treće godine koje nisu bile cijepljene protiv tuberkuloze, a na tuberkulin reagiraju pozitivnom tuberkulinskom reakcijom u promjeru većem od 6 mm (spontani tuberkulinski reaktor);
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 23/1994 • 2. za osobe u dobi od 14 godina koje burno reagiraju na tuberkulin (induracija preko 20 mm), a žive u kontaktu s aktivnim truberkuloznim bolesnikom;
Propis NN 23/1994 • 3. za osobe koje bilo iz kojih razloga rimaju kortikosteroide duie od 30 dana, a imaju sekvele tuberkulozne bolesti; 4. za osobe zaražene HIV virusom.
Propis NN 23/1994 • Kemoprofilaksa tuberkuloze obavlja se davanjem odgovarajućih doza lijekova šest mjeseci.
Propis NN 23/1994 • Kemoprofilaksa protiv malarije obvezna je za sve osobe koje odlaze u zemlje ili na podrućja u kojima postoji endemija malarije. Kemoprofilaksa protiv malarije obavlja se davanjem odgovarajućih doza lijekova za kemoprofilaksu malarije, vodeći računa o rezistenciji uzročnika - sedam dana prije odlaska osobe u zemlju odnosno na podrućje gdje postoji endemija malarije, dok ona tamo boravi i šest tjedana nakon njezina povratka.
Propis NN 23/1994 • Kemoprofilaksa protiv streptokokne bolesti provodi se davanjem potrebnih doza penicilina kroz 10 dana. Kemoprofilaksa je obvezatna:
Propis NN 23/1994 • 3. kod pojave streptokokne bolesti u školama ili dječjim ustanovama po prethodnoj konzultaciji s epidemiologom higijensko-epidemiološke ispostave
Propis NN 23/1994 • U slučaju preosjetljivosti može se primijeniti neki drugi antibiotik.
Propis NN 23/1994 • Kemoprofilaksa protiv meningokokne bolesti obvezatna je za osobe koje žive u uskom dodiru ili istom prostoru s bolesnikom. Indikaciju za kemoprofilaksu odreduje epidemiolog higijensko-epidemiološke ispostave županijskog zavoda Kemoprofilaksa se obavlja sulfanimidskim preparatima (sulfadijazin, sulfasol i sl.), a u slučaju rezistencije na te preparate primjenom preparata kojeg je djelatnost utvrđena antibiogramom. Kod zaštite pojedinca može se primijeniti i preparat penicilinske grupe.
Propis NN 23/1994 • Godišnji plan imunizacije protiv odredenih zaraznih bolesti provodi se po programu imunizacije, što ga donosi ministar zdravstva na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Zdravstvene ustanove. odnosno zdravstveni djelatnici u privatnoj praksi donose na početku svake godine godišnji plan imunizacije za podrućje na kojem provode imunizaciju. Plan obveznih imunizacija zdravstvena ustanova odnosno zdravstveni djelatnik u privatnoj praksi donosi najkasnije do 1. veljaće tekuće godine i dostavlja ga nadležnoj higijensko-epidemiološkoj ispostavi. Nadležna higijensko-epidemiološka ispostava objedinjuje sve planove obveznih imunizacija za svoje podrućje i dostavlja ih najkasnije do 1. ožujka tekuće godine nadležnoj županijskoj epidemiološkoj službi. Planiranje obveznih imunizacija obavlja se na obrascu broj 3 koji je sastavni dio ovog pravilnika.
Propis NN 23/1994 • Zdravstvene ustanove odnosno zdravstveni djelatnici u privatnoj praksi koji obavljaju imunizaciju dužni su odrediti mjesto i vrijeme obavljanja imunizacije i pojedinaćnim pozivima pozvati sve obveznike na imunizaciju. Za maloljetnike poziv se upućuje roditelju ili staratelju uz naznaku prezimena i imena maloljetnika koji podliježe imunizaciji. Iznimno, pozivi se neće dostavljati učenicima osnovnih i srednjih škola. Zdravstvena ustanova odnosno zdravstveni djelatnik u privatnoj praksi dužni su pismeno izvijestiti školu o polaznicima odredenih razreda koji podliježu imunizaciji te o mjestu i vremenu obavljanja imunizacije. Imunizacija učenika pojedinih razreda obavlja se u pravilu za vrijeme trajanja nastave u prostorijama zdravstvene ustanove odnosno zdravstvenog djelatnika u privatnoj praksi ili u prikladnim prostorijama škole. Škole su dužne na temelju primljene obavijesti dovesti na imunizaciju sve učenike koji podliježu imunizaciji od odredenih zaraznih bolesti. Poziv za imunizaciju dostavlja se na obrascu broj 4 koji je sastavni dio ovog pravilnika.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 59/01, Broj 82/09, Broj 30/08, Broj 146/05, Broj 132/98, Broj 2/07


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled