PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis NN 23/1994

• 4. osoba koja se mogla zaraziti virusom bjesnoće preko sluznice ili oštećene kože;


Propis NN 23/1994

• 5. osoba ozlijedena pri radu s materijalom kontaminiranim virusom bjesnoće.


Propis NN 23/1994

• Imunizacija protiv bjesnoće obavlja se davanjem koncentriranih cjepiva protiv bjesnoće s kulture stanica i to


Propis NN 23/1994

• 1. s pet doza cjepiva odmah nakon utvrđivanja indikacija u nultom, trećem, sedmom, ćetrnaestom i tridesetom danu ili


Propis NN 23/1994
• 2. s ćetiri doze cjepiva nakon utvrđivanja indikacije u nultom s 2 doze te u sedmom i dvadesetprvom s po jednom dozom cjepiva. Osobama koje su imunizirane protiv bjesnoće u slučaju ponovne ozljede daju se tri doze cjepiva protiv bjesnoće u nultom, trećem i sedmom danu ako je prošlo manje od tri godine, uz primjenu seroprofilakse prema indikaciji, a ako je prošlo više od tri godine, mora se obaviti potpuna imunizacija uz seroprofilaksu prema indikaciji. Istovremeno sa imunizacijom protiv bjesnoće obavlja se imunizacija i protiv tetanusa, cijepljenjem odnosno ponovnim cijepljenjem.

Propis NN 23/1994
• Preekspozicijska imunizacija protiv bjesnoće obvezna je također za osobe koje su po naravi svog posla ugrožene sa zarazom virusa bjesnoće kao što su: laboratorijski djelatnici, veterinari, lovni čuvari, preparatori. Imunizacija se obavlja tako da se daju tri doze cjepiva nulti, sedmi i 30 dan. Održavajuće doze se daju svake treće godine.

Propis NN 23/1994 • Odredbe članka 11. i 12. ovog pravilnika ne odnose se na imunizaciju protiv bjesnoće.
Propis NN 23/1994 • 7. Imunizacija protiv žute groznice, kolere i trbušnog tifusa
Propis NN 23/1994 • lmunizaciji protiv žute groznice podliježu obvezatno osobe koje putuju u zemlju u kojoj postoji ta bolest ili u zemlju koja zahtijeva imunizaciju protiv te bolesti. a obavIja se davanjem jedne doze cjepiva najkasnije 10 dana prije polaska na put.
Propis NN 23/1994 • lmunizaciji protiv kolere podliježu obvezatno osobe koje putuju u zemlju koja zahtijeva imunizaciju te bolesti, a obavlja se davanjem dviju doza cjepiva u razmaku od najmanje osam dana.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 23/1994 • Imunizaciji protiv trbušnog tifusa podliježu obvezatno sve oksobe prema ovim epidemiološkim indikacijama:
Propis NN 23/1994 • 1. osobe zaposlene na čišćenju kanalizacije, čišćenju septićkih jama, uklanjanju smeća i drugih otpadnih tvari iz naselja:
Propis NN 23/1994 • 2. eksobe koje žive u zajedničkom kućanstvu s kliconošom trbušnog tifusa. Osim osoba iz stavka 1. ovog članka imunizaciji podliježu obvezatno i osobe prema epidemiološkim indikacijama.
Propis NN 23/1994 • Prema epidemiološkim indikacijama provodit će se cijepljenje i protiv: krpeljnog meningoencefalitisa, bolesti uzrokovane s Haemophilus influenzae tip B, meningokokne bolesti, pneumokokne bolesti, varićela, zostera, hepatitisa A i gripe.
Propis NN 23/1994 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo dužan je prema epidemiološkim indilcacijama provjeravati stanje kolektivnog imuniteta pučanstva za bolesti protiv kojih se provodi imunizacija.
Propis NN 23/1994 • Seroprofilaksa protiv tetanusa obvezatna je za sve ozlijedene osobe koje nisu cijepljene protiv tetanusa, koje su nepotpuno cijepljene i za koje nema dokaza da su cijepljene te ako je od posljednjeg cijepljenja prošlo više od 10 godina. Seroprofilaksa protiv tetanusa daje se odmah nakon utvrđivanja indikacije, uz istovremeno davanje prve doze antitetanusnog cjepiva.
Propis NN 23/1994 • Seroprofilaksa protiv tetanusa obavlja se tako što se ozlijeđenoj osobi daje odgovarajuća doza humanog antitetanusnog imunoglvbulina.
Propis NN 23/1994 • Seroprofilaksa protiv bjesnoće obvezatna je za sve osobe iz članka 36. ovog pravilnika.
Propis NN 23/1994 • Seroprofilaksa protiv bjesnoće obavlja se odmah nakon utvrđivanja indikacije uz istovremeno davanje prve doze cjepiva protiv bjesnoće.
Propis NN 23/1994 • Seroprofilaksa protiv bjesnoće obavlja se davanjem ozlijedenoj osobi odgovarajuće doze humanog antirabičnog imunoglobulina.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 21/08, Broj 55/07, Broj 73/05, Broj 114/08, Broj 72/08, Broj 73/07


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled