PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled

BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost. Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
Propis NN 23/1994

• Imunizaciji protiv tetanusa obvezno podliježu i osobe u dobi od navršenih 14 godina do navršenih 18 godina, a u slučaju ozljede i nakon toga vremena, ako do tada nisu cijepljene protiv te bolesti ili nisu potpuno cijepljene, ako nema dokaza o cijepljenju ili ako je proteklo više od 10 godina od posljednjeg cijepljenja. Imunizacija iz stavka 1. ovog članka obavlja se tako da se daju dvije doze cjepiva s razmakom od jednog do tri mjeseca.


Propis NN 23/1994

• Prva ponovna imunizacija (revakcinacija) obavlja se protiv difterije, tetanusa i hripavca po isteku jedne godine od dana potpune imunizacije. Druga ponovna imunizacija obavlja se protiv difterije i tetanusa u prvom razredu osnovne škole ili pri upisu u prvi razred osnovne škole Treća ponovna imunizacija protiv difterije i tetanusa obavlja se u završnom razredu osnovne škole. Četvrta ponovna imunizacija protiv difterije i tetanusa obavlja se u završnoj godini srednje škole, odnosno u 18. godini života.


Propis NN 23/1994

• Imunizacija protiv difterije, tetanusa i hripavca obavlja se davanjem triju doza, a protiv difterije i tetanusa davanjem dviju doza odgovarajućeg cjepiva. Razmak između dvaju cijepljenja ne smije biti kraći od jednog mjeseca niti duži od tri mjeseca. Iznimno razmak između druge 1 treće doze ne smije biti duži od pet mjeseci.


Propis NN 23/1994

• Ako neka osoba ne primi propisane doze cjepiva u razmacima iz stavka 1. i 2. ovog članka cijepit će se iznova. Ponovna imunizacija (revakcinacija) protiv difterije, tetanusa i hripavca obavlja se davanjem jedne doze odgovarajućeg cjepiva.


Propis NN 23/1994
• Osim kontraindikacija predvidenih u članku 12. ovog pravilnika, kontraindikacijama za imunizaciju protiv hripavca smatraju se još nekontrolirana epilepsija, infantilni spazmi i pro resivna encefalopatija. .

Propis NN 23/1994
• Imunizaciji protiv dječje paralize obvezatno podliježu djeca u dobi od navršena tri mjeseca do navršenih 14 godina.

Propis NN 23/1994 • Imunizacija protiv dječje paralize počinje odmah po navršenju tri mjeseca života i mora se potpuno završiti do navršenih 12 mjeseci života. Imunizaciji protiv dječje paralize podliježu i djeca od navršenih 12 mjeseci do navršenih 14 godina, ako prije nisu cijepljena ili nisu potpuno cijepljena ili ako nema dokaza o obavljenom cijepljenju.
Propis NN 23/1994 • Imunizacija protiv dječje paralize obavlja se živim oralnim ili inaktiviranim cjepivom.
Propis NN 23/1994 • Imunizacija se obavlja trima dozama tritipnog živog atenuiranog ili inaktiviranog cjepiva protiv dječje paralize.
Propis NN 23/1994 • Kod primjene živog oralnog cjepiva razmak izmedu dviju doza ne smije biti kraći od 42 dana, a kod aplikacije lnaktiviranog cjepiva taj razmak ne smije biti kraći od 2 dana.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled
Propis NN 23/1994 • Ponovna imunizacija se obavlja davanjem jedne doze tritipnog živog oralnog cjepiva. Prvoj ponovnoj imunizaciji protiv dječje paralize podliježu djeca iz članka 29. ovog pravilnika u dobi između 12 i 24 mjeseca starosti od dana završetka potpune imunizacije. Druga ponovna imunizacija protiv dječje paralize obavlja se u prvom razredu osnovne škole ili pri upisu u prvi razred osnovne škole, treća u završnom razredu osnovne škole, odnosno u četrnaestoj godini.
Propis NN 23/1994 • lmunizacija protiv ospica, zaušnjaka i crvenke podliježu obvezno djeca u dobi od navršenih 12 mjeseci do navršenih 14 godina. Imunizacija protiv ospica, zaušnjaka i crvenke započinje s navršenih 12 mjeseci i mora biti obavljena do navršenih 18 mjeseci. Djeca koja se iz bilo kojeg razloga nisu cijepila u tom roku moraju se cijepiti kasnije. Imunizacija protiv ospica. zaušnjaka i crvenke obavlja se jednokratnim cijepljenjem, davanjem jedne doze kombiniranog cjepiva. Ponovnoj imunizaciji protiv ospica. zaušnjaka i crvenke, podliježu djeca pri upisu u prvi razred osnovne škole. a najkasnije u prvom razredu osnovne škole. Ponovnoj imunizaciji protiv crvenke podliježu ženska djeca starija od 10 godina, a do navršene 14 godine, odnosno u završnom razredu osnovne škole, ako prethodno nisu cijepljena.
Propis NN 23/1994 • Imunizacija protiv hepatitisa B je obvezatna za sve osobe u zdravstvenim i drugim ustanovama, kao i za zdravstvene djelatnike u privatnoj praksi, koji su pri obavljanju svog posla izloženi zarazi, odnosno pri obavljanju svog posla dolaze u neposredan dodir sa zaraženim osobama i zaraženim materijalom (krv, ekskreti. sekreti). Osim osoba iz 1. stavka ovog članka imunizacija protiv hepatitisa B je obvezatna također i za: 1. novorođenčad HBsAg pozitivnih majki; 2. bolesnike na hemodijalizi; 3. spolne partnere HBsAg pozitivnih osoba; 4. osoblje zavoda za duševno zaostale osobe; 5. intravenske narkomane; 6. bolesnike koji boluju od hemofilije.
Propis NN 23/1994 • lmunizacija protiv hepatitisa B obavlja se cjepivom dobivenim genetskim inženjeringom iz površnog antigena virusa hepatitisa B. Za imunizaciju bolesnika na hemodijalizi i osoba s oštećenjem imunskog sistema daje se dvostruka doza za određenu starost.
Propis NN 23/1994 • Imunizacija protiv hepatitisa B obavlja se trima dozama cjepiva protiv hepatitisa B, koje se daju intramuskularno po shemi prvi, trideseti i stoiosamdeseti dan po utvrđivanju indikacije (0,1,6 mjesec).
Propis NN 23/1994 • Imunizacija novorodenćadi HBsAg pozitivnitr rnajki i osoba koje su imale akcident sa zaraženim materijalom obavlja se s četiri doze po shemi 0.,1., 2., 12. mjeseci, osoba prije počatka dijalize po shemi 0., 1., 2., 6. mjeseci.
Propis NN 23/1994 • Ponovna imunizacija osoba iz članka 32. ovog pravilnika obavlja se po isteku 3 godine s jednom dozom cjepiva.
Propis NN 23/1994 • 1. osoba koju je ugrizla ili na drugi način ozlijedila bijesna i na bjesnoću sumnjiva divlja ili domaća životinja;
Propis NN 23/1994 • 2. osoba koju je ugrizao pas ili mačka nepoznata vlasnika, a koji se ne mogu podvrgnuti desetodnevnoj veterinarskoj kontroli;
Propis NN 23/1994 • 3. osoba koju je ugrizao pas ili mačka koji u roku od 10 dana od dana ozljede pokažu znakove bjesnoće, uginu, budu ubijeni ili odlutaju;
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA IZBOR: Broj 107/06, Broj 127/05, Broj 57/96, Broj 115/07, Broj 63/93, Broj 82/07


LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE Pregled